Debatt: ”Värna den välfungerande tjänstepensionen”

28 januari 2019 05:00

Ofta kommer larmrapporter om att pensionssystemet inte fungerar, men det gäller inte tjänstepensionen. Tvärtom är den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP en tjänstepension i toppklass.

Nu finns ett lagförslag från Finansdepartementet om nya regler för tjänstepensionsföretag. Tyvärr ställer lagförslaget högre krav på företagen än vad EU:s tjänstepensionsdirektiv kräver. Det riskerar att leda till högre avgifter och lägre pensioner för tjänstemän i Sverige. Helt i onödan tolkas EU:s regler på ett sätt som skadar det svenska tjänste­pensionssystemet.

Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Men en välfungerande tjänstepension är ingen självklarhet. Det är en del av den svenska kollektivavtals­modellen, som lägger stort ansvar på arbetsmarknadens parter att se till att de anställda är trygga, såväl under arbets­livet som efteråt.

Den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP, som omfattar 11 500 privatanställda tjänstemän och 3 600 arbets­givare bara i Sörmland, bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Vårt uppdrag till tjänstepensions­företaget Collectum, som upphandlar tjänstepensionen ITP, är tydligt: Skapa mesta möjliga pension för varje insatt krona.

Resultatet av Collectums upphandlingar är bland annat att fondavgifterna har pressats ner med 78 procent och att tjänstepensionen ITP ger 2 100 kronor mer i månaden i pensionsutbetalning. Så stark är förhandlingskraften när arbetsgivare och fack samarbetar.

Den svenska modellen är en framgångsfaktor för Sverige och måste värnas. Vi parter på arbetsmarknaden har uthållighet att agera långsiktigt, samtidigt som vi kan vara snabba när omvärlden förändras.

Därför är den svenska modellen ofta effektivare än lagstiftning. Tjänstepensionen och upphandlingarna är ett bra exempel på detta.

Att tjänstepensionssystemet fungerar bra betyder ett problem mindre för politikerna. De resultat vårt samarbete har gett för företag och anställda tjänstemän går inte att lagstifta fram. Vi vill därför att arbetsmarknadens parter får fortsätta att utveckla tjänstepensionen, utan att arbetet försvåras av överreglering.

Oavsett vilken regering Sverige får är det avgörande att den har rätt mål för ögonen: Ett tryggt pensionssystem för alla pensionärer. Det nya förslaget skulle innebära motsatsen, helt i onödan, och måste göras om. Vi hjälper gärna till att hitta lösningar.

Dan Wallberg

pensionsexpert på PTK

Ingvar Backle

pensionsexpert på Svenskt Näringsliv

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!