Debatt: "Utan en bra tidning blir demokratin halt"

20 mars 2019 05:00

Den 23 februari skrev chefredaktör Eva Burman en krönika som började: "Vad vill ni läsare ha? Det är en av de viktigaste frågor mediehusen i Sverige och kanske i hela världen frågar sig just nu." Eva Burman, tack för din fråga till Eskilstuna-Kurirens och Strengnäs Tidnings läsare!

Strängnäsbor är oroliga i dagar som dessa. Ska nedskärningar på Strengnäs Tidning sluta med att tidningen upphör? Vad vi förstår håller NTM-koncernen (Norrköpings Tidningar Media AB) i avgörandet och vi skulle gärna höra hur den långsiktiga planen ser ut för Strengnäs Tidning. Utan en bra tidning blir demokratin halt.

Modern politik blir alltmer frikopplad från det som den företräder. En gång sträckte sig ett välutvecklat nätverk av föreningar och organisationer långt in i maktens korridorer. Så är det inte längre. Gräsrötterna flyr partierna och folkrörelserna tynar bort. Pengarna till partierna tas direkt från skatten oavsett vad vi anser om olika partier. När den politiska debatten, utanför partierna, bara förs i media, står och faller också lokalpolitiken med en vaken lokaltidning.

Om förändringar på annons- och mediemarknad svälter ut vår lokalpress, borde det slås på trumman. En nygammal debatt om vikten av en självständig press är angelägen. Rikspolitiken behöver bringas till insikt om att en vaken och kritisk media snart är en lyx förbehållen storstäder.

Även om demokratins representativa tanke skulle slå igenom – att endast erkänt skickliga och kunniga medborgarna ska få uppdrag att företräda medborgarna – så står och faller demokratin med den öppna granskningen och debatten. Vem kan ta den bollen om inte media? Och vem är fristående nog och har kunskap nog att granska lokalpolitik och makthavare?

Det är ingen naturlag att mitt i demokratins bålverk mot vanstyre och politiska tveksamheter, hitta argumenterande lokaltidningar. Bortskämda tar vi för givet att journalister alltid orkar brinna för sanningen. För att vår demokrati ska fungera behövs inte bara bra storstadstidningar. Kommunerna har i dag huvudansvaret för välfärden och säkert tycker många lokalpolitiker att de gärna kan slippa en granskande lokaltidning, medan just det är en avgörande hjälp för invånarna.

Lars Larsson

Strängnäs ekonomiråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!