Debatt: Få stopp på skadegörelse och otrygghet i Strängnäs

27 februari 2019 05:00

Strängnäs har sedan en tid tillbaka alltmer drabbats av skadegörelse där skolorna återkommande verkar vara ett av de värst utsatta ställena just nu. Det handlar om olika former av skadegörelse exempelvis krossade rutor, klotter, inbrott och tömda brandsläckare.

Vi Sverigedemokrater anser att detta är ett samhällsproblem, som även drabbar andra platser i kommunen. Respekt för andra människor saknas, respekten för andras egendom saknas och självklart: Det saknas ett konsekvenstänk.

Kostnaderna i kommunen för larm och bevakning var förra året 6,4 miljoner kronor. Av dessa var 1 miljon avsedd enbart för resecentrum. Tyvärr kommer dessa kostnader att öka framöver om ingen förändring sker. Man borde kunna använda medborgarnas pengar på ett bättre sätt!

Den otrygghet de mindre skolbarnen känner när de på måndagsmorgonen kommer till sin skola med sönderslagna fönster är förödande och man kan bara föreställa sig hur ledsna barnen blir. Dock har polisen den sista tiden ökat sina insatser i Åker, på kvällstid, vid exempelvis skolan och några frivilliga insatser är dessutom gjorda. Det är mycket positivt.

Vi Sverigedemokrater vill att man återbygger den svenska skolan som den en gång var, med respekt för lärarna och skriftliga ordningsomdömen ifrån årskurs ett. Lär barnen tidigt att allt man gör är förenat med konsekvenser.

Här några förslag till konkreta åtgärder:

- Sätt upp övervakningskameror på utsatta platser. Är risken för upptäckt stor så minskar med självklarhet skadegörelsen. Detta har vi motionerat om tidigare så nu är det dags att sätta upp dessa kameror. Komplettera belysning och klipp ner buskage.

- Om inte det görs tidigare, så börja utkräv skadestånd. Föräldraansvaret gäller när gärningspersoner inte är myndiga.

- Laga omedelbart det vandaliserade. Trasiga och nedklottrade ytor inbjuder till mer skadegörelse.

Vi vill på riktigt få stopp på skadegörelsen och otryggheten i kommunen. Våra verksamheter i kommunen ska vara helt fria ifrån skadegörelse, klotter och otrygghet. Våra barn och personal ska varje dag känna glädje när man börjar skolan och sitt arbete. Vi kommer kämpa för det och hoppas att övriga politiska partier är med på den resan.

Björn Karlsson (SD)

Gruppledare

Jan Kihlstenius(SD)

Ledamot KF

Haakon Hansen(SD)

Ersättare SN

Anders Kroné(SD)

Ledamot SFAB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa