M vill utöka antalet skoldagar per läsår

Moderaterna i Vingåker vill införa en extra skolvecka per läsår. Det skulle öka möjligheten för eleverna att nå kunskapsmålen och minska stressen i skolan, hävdar partiets Fredrik Andersson.

Vingåkers kommun 11 november 2019 09:30

Förslaget att utöka antalet skoldagar i kommunens grundskolor torgförs med en motion till kommunfullmäktige. Bakom den står Fredrik Andersson (M), som är vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Liksom många andra kommuninvånare har han reagerat på det stora antalet elever som går ut grundskolan utan att vara behöriga att studera vidare på gymnasiet. Tidningen har flera gånger rapporterat om kommunens svårigheter att komma till rätta med resultaten.

Förra läsåret lämnade nästan hälften, 47 procent, av niorna utan gymnasiebehörighet. Det var endast  marginellt färre jämfört med 2018.
”Det här är ett stort misslyckande”, konstaterar Andersson och vill att alla förutsättningar för höjda skolresultat ses över.
En sådan, tror han, är att ge eleverna mer tid i skolan.
I sitt förslag sneglar han på OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. OECD står bakom den uppmärksammade Pisa-studien, som testar och jämför olika kunskaper hos 15-åriga skolelever i flera länder. 
2013 skakades svensk skola av Pisa-resultat så dåliga att Sverige hamnade i botten av organisationens medlemsländer. Sedan dess har resultaten höjts. 

Det genomsnittliga antalet skoldagar per läsår bland OECD:s 36 medlemsländer är 185. I Vingåker och stora delar av Sverige är antalet dagar per läsår 178. Till dessa vill nu Andersson plussa på fem dagar, upp till 183, vilket motsvarar en extra skolvecka måndag–fredag.
Enligt hans mening skulle det öka möjligheten att få ner stressnivån bland lärare och elever, att tidigare upptäcka elever i behov av särskilt stöd – och bidra till att fler uppnår de grundläggande kunskapsmålen.
”Det är Moderaternas mening att vi bör undersöka alla tänkbara åtgärder för att höja kvaliteten på den utbildning vi kan erbjuda våra elever”, skriver han i förslaget.

Men smakar det så kostar det. Det är Andersson medveten om, utan att precisera hur mycket hans förslag skulle kosta om det genomfördes.
”Men om vi verkligen menar allvar med vår ambition att höja våra skolresultat måste denna del av den kommunala verksamheten få kosta”, kommenterar han.
178 skoldagar per läsår är miniminivån enligt skolförordningen. Men det är fullt möjligt att utöka elevernas tid i skolan till som mest 190 dagar. Utökningar har gjorts i ett antal svenska kommuner, bland annat i Eskilstuna. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa