Försiktigt positivt på Slottsskolan

I den senaste mätningen ligger Vingåker på sista plats när det gäller godkända betyg i alla ämnen i årskurs 9. Men på Slottsskolan pågår ett stort förändringsarbete för att vända statistiken.

Vingåker 9 oktober 2019 21:33

Vingåkers skolresultat har varit låga under flera år, och sedan förra våren har Skolverket arbetat tillsammans med Vingåkers kommun i projektet Samverkan för bättre skola, för att försöka vända resultaten. 

Andelen elever med godkänt i alla ämnen har ökat i den senaste mätningen, liksom andelen behöriga till gymnasiet. Men med 44,7 procent niondeklassare som klarade godkänt i alla ämnen placerade sig Vingåker ändå sist bland landets alla kommuner för läsåret 2018-19. 

– Jag är inte förvånad. Den förändring vi gör nu kommer vi att kunna se statistiskt om ett par-tre år, säger Magnus Karlsson, rektor för Slottsskolans årskurs 7-9. 

En förklaring som han ser till de låga skolresultaten är att det blivit svårare för lärarna att bedöma elevernas kunskaper sedan läroplanen Lgr 11 kom. 

– Det har funnits en osäkerhet i hur vi ska bedöma, och vi har varit ganska hårda i våra bedömningar, förklarar han. 

Det här har Skolverket hjälpt till att förbättra. 

Andelen behöriga lärare har också ökat, från 40-60 procent, både genom nyrekrytering och genom att befintliga lärare utan behörighet valt att utbilda sig. 

Det ämne som eleverna haft mest svårigheter med är matematiken. 

– Eleverna har inte med sig de grundkunskaper de ska ha i årskurs 7. Då hamnar de efter från början, förklarar Magnus Karlsson. 

För att överbrygga glappet har högstadiet nu en tätare samverkan med F-6-skolorna i kommunen. Det finns nu också gemensamma mål för hela skolverksamheten. 

En svår utmaning för skolan är att skapa framtidstro bland elever och få dem att se sina möjligheter. 

– Vingåker är en gammal brukskommun där skola och utbildning av tradition inte ses som det viktigaste i livet. Där har vi en större utmaning än skolor som ligger i områden med större andel föräldrar med en annan studietradition, säger han. 

Nyligen hade skolan ett föräldramöte där man diskuterade framtidstro och om vikten av att prata med barnen om skolan. 

Magnus Karlsson tror att förändringsarbetet kommer att ge resultat. Samtidigt har han fått en snävare budget att förhålla sig till. 

– Jag har varit tvungen att dra ner på antalet anställda. Det gynnar inte arbetsmiljön och kvaliteten i undervisningen. Det är en svår balansgång, säger han. 

Samarbetet med Skolverket kommer att pågå till 2022. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa