Utställning i city med konstverk i kvadrat

Konstnätverket Söder om sjön tar till ett nytt grepp, och ger sina medlemmar en möjlighet att visa upp sin konst under tre dagar, med början fredag.

17 november 2016 14:02

Under dagarna tre kommer en vanligtvis tom lokal att blomstra upp med färg och liv. Det är konstnätverket Söder om sjön som tar till ett nytt grepp för att visa upp sina medlemmars konst.

SOS startade för dryga tio år sedan, och är en organisation vars medlemmar alla är verksamma strax söder om sjön Hjälmaren i Örebros, Vingåkers och Katrineholms kommuner.

Lars Furborg, före detta kulturchef i kommunen uttrycker sig så här om SOS:

"Förteckningen visar också en stor bredd av tekniker som till exempel glas, keramik, måleri, smide, foto, textil och trä med mera. Premiär och första gemensamma framträdande hade man genom en uppmärksammad utställning i Västra Vingåkers kyrka sommaren 2005".

Främst har nog SOS blivit uppmärksammat för att ha öppna ateljéer under påsk, då ett antal av de medverkande låter besökare komma in i skapelsens boning. Och en samlingsutställning av samtliga konstnärer har funnits att beskåda på Säfstaholms slott undre påsken.

Antalet medlemmar är för närvande 26 och tre av dessa har i veckan varit i lokalen på Köpmangatan och hängt utställningen. Samtliga konstnärer är representerade och det finns ett tema som baserar sig på storleken på konstverken.

De ska, med något undantag, vara 30 gånger 30 centimeter. Och utställningen heter lämpligt nog "Höst i kvadrat". Det var planerat för en utställning på slottet, men det gick inte att genomföra eftersom slottet är stängt för tillfället.

Med ekonomisk hjälp av kommunen har föreningen nu hyrt den förra affärslokalen och har sin utställning där i stället.

KK möter upp på plats där Helena Elfgren, Mats Eriksson och Lotta Enocsson är i full färd med att hänga.

Helena Elfgren konstaterar att lokalerna fungerar utmärkt för en utställning i det kvadratiska formatet.

Vernissage blir det fredag 18 november och utställningen hålls öppen även under lördag och söndag. Mia Poppe och Niclas Strand underhåller under vernissage.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa