Medborgarförslag om vattenåtgärder

Vid senaste fullmäktigesammanträdet fick ledamöterna en dragning av Roland Klint angående hans medborgarförslag om åtgärder för Tisnarens och Nyköpingsåns vattensystem.

15 september 2016 09:27

Roland Klint framhåller i sitt medborgarförslag att det finns en stor frustration och oro hos många fastighetsägare i Lyttersta angående den inventering av avlopp som pågår. Och det är många fler fastighetsägare som påverkas av inventeringen, inte minst i Östergötland.

Därför föreslår Klint att Vingåkers kommun gör gemensam sak med Finspångs kommun och de två länsmyndigheterna att "gemensamt göra en utredning som på sikt är hållbar för att värna inte bara Tisnarens vatten utan hela Nyköpingsåns vattensystem".

Dessutom föreslår Roland Klint att utredningen även ska innefatta en översyn om möjligheterna att få EU-bidrag för inventering och de eventuella åtgärder som krävs.

Fullmäktige beslutade att medborgarförslaget ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa