Norge Mineraler till ett värde av uppskattningsvis 1 000 miljarder norska kronor har konstaterats på havets botten vid Svalbard.

Bland annat är det koppar, zink, guld och silver som har kommit upp från jordens inre genom sprickor i jordskorpan, rapporterar norska TV2.

Det är fortfarande mycket osäkerhet kring värdet, det kan vara mycket mer eller lite mindre, säger forskaren Egil Tjåland vid NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim, som ligger bakom fyndet.

NTNU har ansökt om att få leda en nationell grupp för att utreda möjligheterna för marina mineraler.

Fynden presenterades på forskarkonferensen Arctic Frontiers i Tromsø.

Sommaren 2018 föreslog regeringen en lag om mineraltillgångar för att säkerställa en hållbar och lönsam hantering av mineralförekomster på den norska kontinentalsockeln. Enligt förslaget skulle företag kunna konkurrera om att få leta och utvinna mineraler på havsbottnen.