"Jordbruksdepartementet har utlyst nationellt nödläge som följd av den pågående gräshoppsinvasionen, som utgör ett stort hot mot den sårbara matförsörjningen i Somalia", skriver departementet i ett uttalande.

Departementet slår fast att tillgången på mat är hotad för både människor och boskap. Svärmarna är ovanligt stora och äter därför stora mängder grödor och foder.

Ökengräshoppor lever vanligtvis ensamma liv till dess att en kombination av olika omständigheter får dem att föröka sig och bilda stora svärmar som lämnar förödelse efter sig.

Enligt experter är de stora mängderna gräshoppor en följd av extrema väderväxlingar. Somalia är det första landet i regionen att utlysa nödläge och syftet med beslutet är att trappa upp insatserna mot de hungriga insekterna.

Svärmarna började i östra Etiopien och norra Somalia och har sedan rört sig genom regionen. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) säger att situationen är "den värsta på 25 år" på Afrikas horn.

Regionen drabbades av sex stora invasioner av gräshoppor under 1900-talet. Den senaste var 2003–2005.