Nederländsk läkare friad för dödshjälp

11 september 2019 17:24

En läkare i Nederländerna frias på samtliga åtalspunkter i ett fall som rör dödshjälp till en äldre patient som led av demens.

Domarna i en distriktsdomstol i Haag konstaterar att kvinnan uttryckligen bett om att få dödshjälp i ett tidigt skede av sjukdomen. Domarna anser att läkaren hade rådfrågat kollegor, patientens familj samt handlat i enlighet med hennes vilja i ett upprättat testamente.

Rättsfallet anses vara viktig, då det har prövat gränserna för dödshjälp i Nederländerna. Assisterat självmord och dödshjälp är tillåtet enligt lag, men under strikta regler, så som att patienten lider svårt.

Den 74-åriga kvinnans anhöriga samtyckte till dödshjälpen. Åklagare väckte dock åtal, då de ansåg att läkaren skulle ha kontrollerat med patienten personligen, trots att hon inte var mentalt kapabel att svara. Åklagarnas kritik rör lagens otydlighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters