Tunga FI-beslut om Swedbank närmar sig

Det börjar dra ihop sig till tunga beslut i Finansinspektionens utredning av storbankerna SEB:s och Swedbanks hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum.

Nästa avgörande steg blir beslut om så kallad sanktionsprövning, enligt FI-chefen Erik Thedéen.

10 september 2019 11:56

Den mångmiljardsmäll som hotar Swedbank i form av en sanktionsavgift ligger ett halvår framåt i tiden. I februari, påstår Erik Thedéen i ett anförande inför hundratals branschexperter på PWC:s Finansdagen 2019 i Stockholm.

När han gått av scenen mjukar han upp "målsnöret" något. Februari är inte spikat. Det är fortfarande "i början av nästa år" som gäller, enligt Thedéen.

Det finns inget datum bestämt, säger han till TT.

Fyra miljarder

Klart står dock att första steget mot ett beslut om en sanktionsavgift, skulle kunna rusa iväg upp över fyra miljarder kronor, kan tas snart. FI måste nämligen om de vill utfärda en sanktionsavgift först meddela att man inleder en så kallad sanktionsprövning.

Om vi gör så kommer det också kommuniceras externt, säger Thedéen om detta steg i processen.

FI inledde sin penningtvättsutredning mot Swedbank i våras, i kölvattnet på SVT:s Uppdrag gransknings avslöjande om omfattande misstänkt penningtvätt hos Swedbank i Baltikum. Konkurrenten SEB, som också har stor verksamhet i Baltikum, utreds också av FI.

Båda bankerna fick i juli så kallade avstämningsskrivelser av FI. Svaret från SEB har redan kommit in, medan Swedbank har någon vecka till på sig att formulera sitt svar.

Bankernas svar på avstämningsskrivelserna är omfattande och de är avgörande underlag för beslutet om sanktionsprövning, enligt Thedéen.

Det tar en tid för oss att gå igenom det.

Styrning och kontroll

FI kommer i samband med beskedet om en eventuell sanktionsprövning inte gå in i detalj på vilka specifika brister och regelöverträdelser som föranleder prövningen.

Vi kommer att redogöra för allting i det fallet att vi går på sanktion, men inte dessförinnan, säger Thedéen.

FI:s utredning omfattar storbankernas verksamhet sedan 2007 fram till i år. Fokus är på hur koncernstyrningen har fungerat vad gäller misstänkta transaktioner och utredningen sker i nära samarbete med finansmyndigheter i Baltikum.

Regelverket säger att man ska ha en god styrning och kontroll för att hantera möjliga penningtvättrisker, säger Thedéen.

Banken ska helt enkelt säkerställa att det är möjligt att upptäcka, värdera och rapportera misstänkta transaktioner i alla delar av banken.

Swedbank granskas vid sidan av FI-utredningen även av myndigheter i USA, där det också finns risk för omfattande bötesbelopp. Myndigheter i USA kan i värsta fall, exempelvis om det går att slå fast att Swedbank brutit mot amerikanska sanktionsregler riktade mot Ryssland, stänga dörren för bankens dollarfinansiering.

Jag kommenterar inte de kontakter vi har i den här utredningen. Vi har de kontakter vi måste ha, säger Erik Thedéen.

Samtidigt utreder Ekobrottsmyndigheten (EBM) misstänkta insiderbrott och misstänkt grovt svindleri i banken med koppling till penningtvätthärvan.

Fakta: Sanktionshotet från FI

Finansinspektionen (FI) kan fatta beslut om att Swedbank ska betala en sanktionsavgift om banken brutit mot regelverket mot penningtvätt. Avgiften ska enligt regelverket vara:

Tio procent av bankens omsättning närmast föregående räkenskapsår
Två gånger den vinst som institutet gjort genom att bryta mot reglverket
Ett belopp på motsvarande 5 miljoner euro

Sanktionsavgiften, som betalas av banken till staten, får som högst uppgå till det av dessa tre alternativ som ger högst belopp.

Swedbanks omsättning 2018 låg på koncernnivå på 44,2 miljarder kronor.

Källor: Finansinspektionen, Swedbank


Fakta: Flera utredningar av Swedbanks penningtvättshärva

Vid sidan av Finansinspektionens utredning i samarbete med finansmyndigheter i Baltikum och undersökningar som görs av myndigheter i USA pågår även en internutredning av penningtvättproblematiken på Swedbank. Den görs med hjälp av advokatbyrån Clifford Chance och ska enligt uppgift avslutas i oktober.

Det pågår parallellt med detta förundersökning mot Swedbank på Ekobrottsmyndigheten (EBM) om misstänkt insiderbrott och grovt svindleri. Brottsmisstankarna har koppling till bankens hantering av den misstänkta penningtvätten.

Chefsåklagare Thomas Langrot, som leder EBM-utredningen, har i samband med denna utredning bland annat begärt att Swedbank häver advokatsekretessen för advokat Erling Grimstad. Detta skulle möjliggöra förhör med Grimstad, som på uppdrag av Swedbank skrivit flera rapporter om bankens exponering mot penningtvätt.

Langrot har i ett brev till Swedbank, som tidningen Dagens Industri tagit del, även påpekat att EBM beslagtagit en tidigare okänd rapport om Swedbanks exponeringar i Baltikum daterad i juli 2018, som beskrivs som minst lika viktig som den omtalade så kallade Grimstadrapporten från december 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Goksör/TT