Tre av fyra chefer kollar upp dig på nätet

71 procent av cheferna kollar upp människor de möter i yrkeslivet på nätet - och ibland påverkar efterforskningarna samarbetet med kollegorna.

– Ditt digitala avtryck kan vara lika viktigt som ett CV, säger rekryteringschefen Helen Remnås.

28 december 2018 04:30

– Vi ser en jätteutveckling. På en handfull år har det gått från att man frågar sig om det faktiskt är okej att googla sina potentiella medarbetare till att det är mer regel än undantag. Vi ser att humankapitalet blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft. Därför vill arbetsgivare försöka skapa sig en så bred bild som möjligt av de som man ska ta ombord i sitt företag, säger Helen Remnås, chef för rekrytering på Experis, Sveriges största rekryteringsbolag och en del av ManpowerGroup.

– I takt med att vi blir mer och mer synliga och mänskligheten går mot att vara mer digital, generellt sett, så kan man nog förvänta sig att det kommer att öka.

Nästan tre av fyra chefer i Sverige kollar alltid eller ganska ofta upp människor de möter i yrkeslivet på nätet, det visar Manpower Work Life som är Sveriges största arbetslivspanel. Den består av 20 000 anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande som regelbundet får svara på aktuella frågor om arbetslivet.

– Det är enkelt att söka på nätet och alla klarar av att göra det. De allra flesta av oss har en bra tillgång till sociala medier genom det privata nätverket som man har byggt upp, säger hon.

Efterforskningarna får ibland konsekvenser. 14 procent av cheferna anger att de har ökat respektive minskat samarbetet med personer i sitt yrkesliv efter att ha kollat upp dem på nätet.

– Kollar man upp en person på nätet i jobbsyfte kan man även få reda på privata saker, allt från fritidsintressen till politiska åsikter. För den chef som gör efterforskningar är det är viktigt att hantera det resultat man får utan att väga in sina egna fördomar och låta den andres kompetens och professionella agerande väga in i slutsatserna, säger Helen Remnås.

Även arbetsgivarna har anledning att tänka igenom sina digitala fotspår. 27 procent av svenskarna uppger att de har avstått från att söka en tjänst efter att ha googlat på arbetsgivaren – och nästan var tionde har sagt upp sig från sitt jobb på grund av information de hittat på nätet.

– Då är det ju väldigt viktigt vad vi som företag gör för digitalt avtryck om vi ska lyckas, säger Remnås.

Hon menar att både arbetsgivare och arbetstagare kan dra fördel av sina digitala avtryck.

– Den digitala närvaron kan vara ett sätt att stå ut i konkurrensen. Ta reda på hur du ser ut i ditt digitala avtryck bortsett från det du själv lägger in och bestäm dig därefter för vad du vill signalera. Vi ser i våra undersökningar att värderingar starkt kan påverka den andra parten. Var tydlig med vilka värderingar du står för. Det kan attrahera andra personer som känner att de också vill vara med och bidra.

– Det finns en annan sida också som innebär att de som inte tycker likadant kan känna att den arbetsgivaren inte är något för mig. Men den världen vi lever i kräver mer målgruppsanpassad marknadsföring. Du har mycket att vinna genom att vara tydlig mot en målgrupp även om det samtidigt innebär att andra målgrupper inte känner att det är lika rätt för dem.

Skapa en fördelaktig digital profil

Tänk igenom hur du vill framstå. Om man låter privata bilder eller interna skämt vara offentliga bör man fundera över hur de kan uppfattas av en utomstående.

Dra fördel av sociala medier. En aktiv Linkedin- eller Twitterprofil visar på engagemang, kommunikativ förmåga och att du kan bli en bra ambassadör för arbetsgivaren.

Visa respekt. Skriv inget i affekt som du inte kan stå för i efterhand.

Våga tycka till. Om du är tydlig med dina egna värderingar ökar sannolikheten för att du och arbetsgivaren passar bra ihop.

Håll ditt CV uppdaterat. Publicera gärna ditt CV på sociala nätverk som Linkedin, och se till att din beskrivning är uppdaterad, relevant, välformulerad och rättstavad.

Källa: Experis.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joachim Sorbe