Telefonsamtal ersätter hembesök i Vingåker

Tillsynsbesök ska ersättas med trygghetsringning och bidrag till arbetskläder i vården delas bara ut vartannat år. Det blir konsekvenserna när socialnämnden ska spara pengar.

3 maj 2019 20:20

Budgeten är enligt Robert Skoglund (S), ordförande i socialnämnden, underfinansierad från början. Redan nu pekar prognosen för 2019 på ett underskott på mellan 12 och 15 miljoner kronor. Därför har socialnämnden sagt ja till en rad besparingar

– Mellan tummen och pekfingret räknar vi med att det här ska ge effekter på lite drygt två miljoner kronor, säger Robert Skoglund.

– Vi kan inte vänta på att vi får pengar från staten. Vi ser heller inte framgent att det kommer några pengar. Så antingen måste vi ta till effektiviseringar eller en skattehöjning och en skattehöjning är inget vi har på agendan.

Därför ska telefonsamtal ersätta tillsynsbesök och bidrag till arbetskläder delas bara ut vartannat år.

– Vi testar om vi kan slita på kläderna mer innan vi byter dem.

Man ska också titta på om in- och utflyttningen på kommunens särskilda boenden kan bli effektivare. Socialnämnden avslutar också snarast samtliga prenumerationer och stoppar inköp av ny litteratur. Vidare stoppas all ny utbildning som finansieras genom förvaltningens budget.

– Och så måste vi se över våra arbetssätt. Vi gör massor av bra saker men gör vi dem vid rätt tidpunkt och på rätt sätt?

Enligt Robert Skoglund är det här bara början.

– Det här är ingenting jämfört med vad som kommer när vi ska göra budgeten inför 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius