Forskare vid Lunds universitet har undersökt genuppsättningen i 37 arter av sångfåglar som antingen lever i Afrika, Europa eller som migrerar mellan kontinenterna. Efter två års forskning drar de slutsatsen att arterna som förekommer i områden i Afrika med hög nederbörd och luftfuktighet, har fler immunförsvarsgener än fåglar som bor i torrare delar av kontinenten. Fler immunförsvarsgener ger ett bättre skydd mot så kallade patogener, det vill säga virus och bakterier som framkallar sjukdomar.

Det finns ett samband mellan hur många olika patogener det finns, och hur blött och varmt vädret är. Vi tror att det är därför vi ser ökningen av gener som känner igen patogener i de arter som bor i de blöta regionerna i Afrika, säger studiens författare Emily O’Connor vid biologiska institutionen på Lunds universitet.

Gäller inte flyttfåglar

Forskargruppen kunde dock inte se samma samband mellan väderförhållanden och immunförsvar bland migrerande fåglar. En förklaring till den uteblivna kopplingen bland flyttfåglarna kan vara att de helt enkelt lämnar Afrika under parningssäsongen.

Det är en tid på året när de är särskilt sårbara för patogener, det är också den tid på året när fågelungarna kläcks och kommer i kontakt med många patogener för första gången, säger O’Connor.

En möjlig slutsats, som dock kräver vidare forskning, är att sambandet mellan väder och immunförsvar bland de bofasta fåglarna kan leda till att fåglar i torrare regioner drabbas om klimatet fortsätter att värmas upp, eftersom det skulle kunna leda till mer nederbörd och fler patogener.

Snabba förändringar

Det finns arter som lever i torra områden där det inte finns så många patogener, och de har utvecklat en viss typ av immunsystem som inte skyddar mot lika många patogener. Om områdena blir blötare och det då kommer in fler patogener, måste de väldigt snabbt hantera många fler patogener som de eventuellt inte är anpassade för, säger O’Connor.

Forskarna bakom studien tror att sambandet mellan väder och immunförsvar även kan finnas inom andra djurarter, men understryker att de endast forskar om fåglar och överlämnar därför den frågan till sina kollegor inom forskarsamhället.

Studien har publicerats i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.