Militärt Sverige har fått en inbjudan att delta i ytterligare en insatsstyrka i Mali, rapporterar Dagens Nyheter. Den kallas Task Force Takuba och ska sättas in mot alltmer utbredd terrorism i Mali och grannländerna.

Initiativtagaren Frankrike kommer att leda styrkan där specialförband, även kallade elitstyrkor, ingår. Ett dussintal europeiska länder fick förfrågan i november om att delta.

Regeringen har ännu inte bestämt hur Sverige ska svara.

Frågan bereds i regeringskansliet, säger pressekreterare Toni Eriksson vid försvarsdepartementet till DN.

Enligt vad tidningen erfar har regeringen anmodat Försvarsmakten att studera och förbereda en insats.

I den befintliga svenska FN-insatsen tjänstgör 277 personer stationerade i Timbuktu.