Stöldligor knips åt i sju svenska hamnar

De internationella stöldligorna ska stoppas från att ens komma in i Sverige.

Det är målet under en pågående storsatsning i sju svenska hamnar.

21 november 2019 14:38

Under en vecka pågår operationen som kallas Trident (treudd på svenska). Polis, tull och kustbevakning jobbar sida vid sida i bland annat Stockholm, Göteborg och Trelleborg. Under de första 36 timmarna kontrollerades 5 000 fordon och 22 personer stoppades från att resa in i landet.

Här bygger vi väldigt mycket kunskap, underrättelse, för att vi ska kunna stoppa de här människorna från att ens komma in i Sverige. Det är vårt mål, säger Mats Löfving, chef för polisens Nationella operativa avdelning.

Tio länder

Operationen pågår i ytterligare tio länder och i samarbete med Europol. Stöldligorna opererar i många västeuropeiska länder och rör sig hela tiden över gränser. Därför måste också myndigheterna bli bättre på att samarbeta internationellt, framhåller Mats Löfving.

Svensk polis arbetar i dag nära polisen i till exempel Litauen, Polen, Georgien och Rumänien.

Kraven på att den svenska polisens tentakler ska leda ut i världen bara ökar, säger han.

Två miljarder

Stöldgods för två miljarder förs ut ur Sverige varje år, enligt Larmtjänst och försäkringsbranschen.

Internationella brottsnätverk ligger bakom åtminstone hälften av bostadsinbrotten i Sverige och 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner, enligt polisens bedömning.

Vanliga människor i hela Sverige drabbas väldigt hårt av denna typ av kriminalitet, säger Mats Löfving.

Regeringen har gett polisen i uppdrag att jobba närmare tull och kustbevakning mot brottsnätverken. Alla tre myndigheterna jobbar redan i hamnarna, men med olika uppgifter.

Vikarierande generaltulldirektör Fredrik Holmberg ger ett exempel från den pågående operationen:

Vi har exempelvis hittat utgående narkotika och då klipper vi till och tar det. Hittar vi stöldgods är det polisen som tar det. Skulle vi hitta gods som är dåligt lastat eller farliga varor, då kan Kustbevakningen gå in.

Går fortare

Den stora poängen är att det går fortare när de tre myndigheterna jobbar sida vid sida, anser Kustbevakningens generaldirektör Therese Mattsson. Men varför inte då jobba så här alltid?

Vi har inte resurser. Vårt huvuduppdrag är ju miljöräddning och sjöövervakning. Men i mån av möjlighet ställer vi självklart upp och stöttar både polisen och Tullverket.

Rättad: I en tidigare version av texten angavs fel antal hamnar som satsningen inriktas mot.

Fakta: Stöldgods för miljarder

Stöldgods för två miljarder förs ut ur Sverige varje år, enligt Larmtjänst och försäkringsbranschen.

Internationella brottsnätverk ligger bakom åtminstone hälften av bostadsinbrotten och 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner, enligt polisens bedömning.

Nätverken har oftast sin bas i östra Europa, till exempel Litauen, Polen och Rumänien.

De är verksamma i flertalet västeuropeiska länder och förflyttar sig systematiskt och ofta mellan länder för att undgå gripande.

I Sverige får de hjälp av kontaktpersoner med boende och lagring av stöldgods.

Källa: "Internationella brottsnätverk inom organiserad tillgreppsbrottslighet", polisens Nationella operativa avdelning, april 2019


Fakta: Trender

Polisen tror att de internationella ligornas stölder kommer att fortsätta i samma skala eller öka under de kommande två åren.

Efterfrågan på stöldgodset är stor, risken för att åka fast är liten och om man åker fast så är straffen milda.

Från 2017-2018 har bostadsinbrotten blivit färre både i Sverige och i övriga Västeuropa. I Sverige ökar i stället stölder av verktyg från hantverksbilar samt dyrare teknikutrustning från fordon och maskiner.

Internationella ligor blir mer avancerade och sprider sig geografiskt mer i landet. De får i allt större grad hjälp av lokalt förankrade kriminella.

Källa: "Internationella brottsnätverk inom organiserad tillgreppsbrottslighet", polisens Nationella operativa avdelning, april 2019

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cecilia Klintö