Stärker samarbete – stoppar välfärdsfuskare

Flera myndigheter stärker sitt samarbete för att stoppa bidragsfuskare som kan utnyttja de nya stödinsatser som regeringen satt in för att kunna hantera konsekvenserna av coronaviruset.

Pengarna ska hamna i rätt fickor, säger Nils Öberg, generaldirektör på Försäkringskassan.

10 april 2020 06:24

Idén bakom det förstärkta samarbetet är inte ny. Redan i december förra året samlades närmare 20 svenska myndigheter för att minska bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemet.

Det som är nytt är att vi har kommit överrens om att genomföra samarbetet. Vi måste tillsammans göra det ointressant för folk att försöka sko sig på välfärdssystemet, säger Nils Öberg.

Han menar att de utbetalningar som sker endast ska nå de personer och företag som hjälpen är till för.

På Försäkringskassan kommer vi att satsa mer resurser på kontrollverksamhet, men för att det ska få effekt så måste vi samarbeta med andra myndigheter. Då kan vi snabbt identifiera fusk, meddela varandra och sedan stoppa utbetalningar.

Även om de som utnyttjar systemet är få, är de ändå tillräckligt många för att motivera åtgärder, enligt Öberg.

Ett extremt läge kräver extrema åtgärder. Om det här samarbetet var angeläget innan coronakrisen är det ännu mer bråttom nu. Jag hoppas också att vårt samarbete med allmänheten kan fortsätta och att man hör av sig till oss om man misstänker att någon utnyttjar systemet, säger han.
Fakta: Så ska samarbetet fungera

Initiativet MUR – Motståndskraft hos Utbetalande och Rättsvårdande myndigheter, mot missbruk och brott i välfärdssystemen, initierades av Försäkringskassan i december 2019. Syftet med MUR är att undersöka förutsättningarna för ett närmare samarbete mellan myndigheterna för att förhindra felutbetalningar.

De myndigheterna som samarbetar är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, CSN, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket samt Åklagarmyndigheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carin Fock/TT