SHK: Flera minnesenheter har analyserats

Statens haverikommission har analyserat flera minnesenheter efter flygkraschen i Umeå i juli då nio personer omkom.

Pusslet börjar falla på plats nu, säger Peter Swaffer på SHK.

13 augusti 2019 16:56

Sedan flygolyckan har myndigheten arbetat intensivt med att samla in information från en rad källor för att bringa klarhet i frågorna: Vad fick planet att störta? Hur kunde vingar och stjärtparti brytas loss i luften?

Peter Swaffer, avdelningschef för civil luftfart på Statens haverikommission, berättar att arbetet mynnat ut i två spår. Antingen överbelastades planet på grund av manövrar som piloten gjorde eller så gick planet sönder för att materialet brast.

Vi känner att vi har landat i att vi vet vad som har hänt. Men vi vill stänga alla andra dörrar och verkligen vara säkra på vår sak, säger han.

Flera minnesenheter

I juli transporterades planets vrakdelar till SHK:s hangar i Strängnäs. Redan då identifierades flera så kallade minnesenheter som lagrar information om flygningen. Två enheter sitter i cockpit, där den ena är huvudinstrumentet i form av en display för piloten som lagrar hur vingarna ligger, vilken fart och höjd planet har. Sedan finns ett navigationshjälpmedel från Garmin som sparar koordinater, även tredimensionellt, samt fart och höjd. Dessa har redan analyserats.

Utöver detta finns en minnesenhet på motorn som kallas EDM (enginge data monitoring) som registrerar tryckvärde, temperatur, varvtal och effekt. Den ska skickas på analys till ett laboratorium i Frankrike och SHK tror att de kommer få svar inom kort.

Vi tror inte den kommer att ge så jättemycket. Men den ska undersökas, säger Peter Swaffer som påpekar att man inte misstänker något motorfel.

Två nödutlösare

Utöver detta analyseras primär och sekundär radar från planet. Primär i form av det eko som planet genererar och som fångas upp av radarstationer på marken från Försvarsmakten. Sekundär i form av systemet ombord som hela tiden skjuter ut en signal via en transponder. Även den informationen har samlats in.

Därtill har SHK hittat två minnesenheter i nödutlösare på fallskärmar som fallskärmshopparna bar. De registrerar höjd för att kunna utlösa fallskärmen automatiskt om höjden blir för låg.

Vi har alla höjder, men om någon frågar oss "har ni undersökt det här" så måste vi kunna svara ja, säger Peter Swaffer.

Två hoppare hade även videokameror med sig vid flygningen men ingen av dem spelade in under händelseförloppet, enligt avdelningschefen.

Först för anhöriga

Tre utredare arbetar med olyckan och kommer att göra så under "en överskådlig framtid", samtidigt ligger flera uppdrag som materialanalyser, hållfasthetsberäkningar och aerodynamiska beräkningar ute på externa konsulter. Mikael Karanikas, ordförande och huvudansvarig för utredningen, berättar att en preliminär rapport om vad som orsakade olyckan väntas först i mitten av september. I den drar Statens haverikommission inga slutsatser utan presenterar bara fakta man fått fram under utredningen hittills.

Den ska först presenteras för de anhöriga och därefter väntas allmänheten få ta del av innehållet. Att ta fram den slutgiltiga rapporten kan dröja uppemot ett år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Svahn/TT