L vill bli nytt klimatparti

Teknikoptimism, kärnkraft och ingen klimatskam. Så vill Liberalerna bli ett klimatparti.

Men partiet vill också införa vägavgifter på motorvägar där det finns bra kollektivtrafik.

17 november 2019 14:34

Liberalernas nya partiledare Nyamko Sabuni har pekat ut klimatet som en av sina huvudfrågor. Och hon tror på att det finns tekniska lösningar på klimatproblemet.

Vi ska möta kraven på att skydda vår planet med teknikoptimism, inte klimatskam, sade hon i sitt tal på landsmötet.

Mer kärnkraft

Partistyrelsen har tagit fram en klimatrapport som innehåller kända liberala krav på att underlätta för utbyggd kärnkraft, inklusive att investera i demonstrationsanläggningar för nästa generations kärnkraft, och att snabba på elektrifieringen av transportsektorn.

Men L vill också pröva vägavgifter på motorvägssträckor där det finns särskilt goda kollektivtrafikalternativ.

Vi vill att de som kan åka kollektivt, men ändå väljer bilen, ska betala mer för utsläppen, sade Nyamko Sabuni.
Landsbygden ska inte behöva betala för storstädernas utsläpp.

Partistyrelsen ville att utsläppsfria bilar ska kunna undantas, men stötte på patrull. Om man ska få bukt med trängselproblemen måste det bli färre bilar, tyckte bland annat Sara Svanström.

Dessa vägavgifter kommer i de flesta fall att införas i större städer och tätorter, där trängsel och bristande framkomlighet blir ett allt större problem. I Stockholm tillbringar man mer tid i bilkö än vad man har lagstadgad semester, sade Sara Svanström.

Hamnar fel

EU-parlamentarikern Karin Karlsbro fick stöd för sin linje att inte låsa fast sig i dagens bonus-malus-system för att få fler att välja bilar med nollutsläpp.

Det har visat sig att den här typen av subventioner väldigt lätt hamnar hos producenter i stället för att i första hand skapa klimatnytta. Det finns så många klimatinsatser vi behöver göra, vi har så många utgifter som vi står inför – skola och LSS till exempel – och då tycker inte jag att det är rimligt att stödja enskilda konsumenters bilinköp, säger EU-parlamentarikern Karin Karlsbro.

Hon anser att det är mer effektivt att jobba med skärpta utsläppskrav och ekonomisk styrning mot minskade utsläpp.

Fakta: Några beslut på L-mötet

Vill inte förenkla reglerna för så kallat spårbyte, det vill säga att asylsökande som får avslag i stället kan ansöka om arbetstillstånd.

Vill ha en nationell strategi mot våld mot barn. Vill bland annat ha ett nationellt center som ska förhindra att barn förs ut ur landet, med uppgift att samla statistik över saknade barn.

Utreda frågan om aktiv dödshjälp och undersöka om andra länders metoder kan tillämpas i Sverige.

Begreppet samvetsfrihet, som oftast används när det handlar om abort, ska kallas för vårdvägran.

Vill att någon region prövar att inrätta så kallade fixrum, alltså injektionsrum för missbrukare i anslutning till sprututbytesverksamhet. Därefter ska försöket utvärderas innan det eventuellt införs i hela landet.

Vill pröva vägavgifter på motorvägssträckor där det finns särskilt goda kollektivtrafikalternativ.

Vill att staten underlättar utbyggnad av kärnkraft i en kärnkraftstrategi, bland annat med investeringar i demonstrationsanläggningar för nästa generation kärnkraft.

Satsa på koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid (CCS).

Källa: Liberalerna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Davidsson/TT