Krav på handskakning - "medveten plakatpolitik"

Den som vill ha anställning inom Trelleborgs kommun måste gå med på att skaka hand. Så lyder det krav kommunen vill införa – trots att det strider mot grundlagen.

8 november 2019 07:34

Idén kommer från Sverigedemokraternas oppositionstråd i kommunen, som tidigare lämnat in en motion med förslaget att den som "av religiösa eller kulturella skäl vägrar att hälsa på motsatta könet genom traditionell handhälsning" inte ska anställas, rapporterar Trelleborgs Allehanda.

Hur stort problemet med att arbetssökande inte vill skaka hand med det motsatta könet är i just Trelleborg vet inte kommunalrådet Mikael Rubin (M). Ändå tycker han att det är viktigt.

Argumentet för att det är viktigt i Trelleborg är att det är ett signalvärde. Man tar seden dit man kommer och man ska respektera alla, säger kommunalrådet till TT.

Medveten plakatpolitik

Liknande motioner har tidigare avslagits, och enligt tjänstemännens beredning strider förslaget mot den grundlagsskyddade religionsfriheten, skriver tidningen.

Men efter att både Moderaterna och Sverigedemokraterna röstat ja i kommunstyrelsens arbetsutskott kommer man att föreslå kommunstyrelsen att i sin tur förslå kommunfullmäktige att anta motionen. Förslaget kommer att gå igenom, säger Mikael Rubin trosvisst.

 Vi är överens om principen. Jag är medveten om att det är plakatpolitik för att skicka signaler – men det är samma politik som regeringen använder när den inför skatt på platspåsar.

Testa lagstiftningen

TT: Du har sagt att hälsa i hand är "vanligt svenskt folkvett"?

Ja.

Nu vill Trelleborg med Moderaterna i spetsen testa lagstiftningen. Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer inte vill kommentera saken.

Arbetsdomstolen (AD) har dock redan tidigare hanterat fall rörande handskakning. 2018 slog AD fast att en kvinna som inte ville skaka hand med män av religiösa skäl diskriminerades när ett företag i Uppsala avbröt en rekrytering. Kvinnan sökte jobb som tolk, men hon ville inte ta den manlige chefen i hand eftersom det vore en synd enligt hennes tolkning av islam.

Fakta: Tidigare fall

Här är några tidigare fall där utebliven handskakning förvandlats till juridik.

• 2006. En arbetssökande man vill inte skaka hand med en kvinnlig vd, utan hälsar genom att lägga handen på bröstet. Mannen fick ingen praktik och förlorade också sin plats på ett arbetsmarknadspolitiskt program. Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämde Arbetsförmedlingen och 2010 slog tingsrätten fast att mannen diskriminerats på grund av religion. Han fick 60 000 kronor i skadestånd.

• 2013. En kvinna ville inte skaka hand med en manlig läkare. Han vägrade då att undersöka henne. Diskriminering, ansåg DO och fick rätt i tingsrätten. Läkaren överklagade och vann i hovrätten, som ansåg att det inte gick att bevisa att den uteblivna undersökningen hade med kvinnans religion att göra. Högsta domstolen valde att inte ta upp fallet.

• 2016. En handledare ansåg att rekryteringen till ett jobb på ett boende för flyktingbarn avslutades på grund av att han uppgett att han inte vill skaka hand med kvinnor. Han hade också uppgett att han inte kunde följa med på aktiviteter som till exempel att gå och bada. DO gick inte vidare med ärendet.

• 2017. En inhoppare på ett HVB-hem vägrade ta kvinnor i hand och fick inte fortsätta som vikarie. Helsingborgs stad friades från anklagelsen om diskriminering. Tingsrätten ansåg det inte bevisat att mannen behandlats annorlunda och pekade också på att han var behovsanställd och därmed inte hade rätt till fortsatt arbete i någon viss omfattning.

Källa: Tidningen Arbetet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT