Invandrad varg sköts i Västerbotten

24 januari 2020 19:05

En varg som invandrat till norra Sverige har skjutits i samband med skyddsjakt i Västerbotten, skriver länsstyrelsen i Västerbotten i ett pressmeddelande.

Vargen sköts eftersom den dödat renar, skingrat renhjordar och lett till omfattande merarbete och psykisk påfrestning för renskötarna i gränstrakterna mellan Norrbotten och Västerbotten.

"Vargen kunde inte flyttas till södra Sverige, eftersom den inte hade uppehållit sig i landet under tillräckligt lång tid. Först efter en karantäntid på fyra månader, som ska visa om vargen bär på smittsamma sjukdomar, ger Jordbruksverket klartecken för flytt av invandrade vargar. Vargens kända närvaro i Sverige uppgick till knappt tre månader hittills", skriver länsstyrelsen.

Vargen var en av tre vargar som nyligen invandrat från öst. Länsstyrelsen hoppas att en av dem kan flyttas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT