Icke godkänd personal hos bevakningsföretag

30 mars 2020 09:03

Tre av tio bevakningsföretag har personal som inte är godkänd, visar länsstyrelsernas granskning av auktoriserade bevakningsföretag år 2018 och 2019.

Lagen kräver att alla väktare anställda i bevakningsföretag ska vara godkända av länsstyrelsen – trots det hittades icke godkänd personal hos 74 av de 247 granskade företagen i landet, enligt länsstyrelsen Skåne.

"Om ett bevakningsföretag anlitar personal som inte är godkänd av länsstyrelsen kan det medföra omfattande risker för samhället eftersom personer som brister i laglydnad, lämplighet och medborgerlig pålitlighet kan ta sig in i bevakningsbranschen" säger den nationella samordnaren Henrik Kvennberg på Länsstyrelsen Skåne i ett pressutskick.

I granskningen har det även uppdagats att kundnycklar som hanterades vid 19 företag hade bristande spårbarhet.

Rättelse: I en tidigare version uppgav att tre av tio väktare var icke godkända. Rätt ska vara att det uppdagats att 30 procent av bevakningsföretagen har icke godkänd personal.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT