Finansministern: En extrem fördelningsprofil

Regeringens budget innebär sänkt skatt för 16 miljarder kronor, varav högavlönade får mest.

Välfärden får hälften så mycket, åtta miljarder mer, 2020.

18 september 2019 06:10

Den rödgröna regeringens budget är den första hela budget som förhandlats fram med Centern och Liberalerna.

Som väntat var den enskilt största satsningen slopad värnskatt.

Det kommer att öka klyftorna, medger finansminister Magdalena Andersson (S).

De sämst ställda pensionärerna får visserligen höjd garantipension och höjt tak för bostadstillägget. Det är dock otillräckligt för att inkomstklyftan inte ska öka.

Intern S-kritik

Att kompensera för värnskatten fullt ut skulle kosta många miljarder, konstaterar Andersson.

Värnskatten har en extrem fördelningsprofil när det gäller att pengarna går till människor med höga inkomster, säger hon.

Slopad värnskatt innebär en skattesänkning på i snitt 17 700 kronor per år för de 345 000 som tjänar mest i landet. Åtgärden innebär även minskade skatteintäkter för staten på 6,1 miljarder kronor 2020.

LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson tycker att regeringen "häller miljarder över de rika". Det socialdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Philip Botström "tar fram skämskudden" inför skattesänkningsförslaget.

"Extrem fördelningsprofil"

Finansministern påpekar att slopad värnskatt var ett krav från L för att ingå januariavtalet och regeringssamarbetet med S, MP och C. Men hon betonar också att hon står upp för budgetens helhet.

På frågan hur fördelningsprofilen blir i framtida budgetar, svarar Andersson.

En sådan här extrem fördelningspolitisk profil som det blir när man avskaffar värnskatten har jag svårt att se framför mig.

Sammanlagt innehåller budgeten skattesänkningar för 16 miljarder kronor. Där ingår sänkt skatt för pensionärer, vilket var ett vallöfte från S.

Även glesbygdsbor får sänkt skatt och arbetsgivaravgifter sänks för att få unga och nyanlända i jobb.

Mer till välfärd

Kommunerna får åtta miljarder kronor mer 2020 för att klara att upprätthålla nivån i vård, skola och omsorg. Av dem är fem miljarder generella statsbidrag och 1,3 miljarder pengar för att korta vårdköerna. Det är pengar som riksdagen beslutat om tidigare.

Nya pengar är nästan 0,6 miljarder till kommuner med socioekonomiska utmaningar och till kommuner som tagit emot många flyktingar.

Andra exempel på nya pengar är 300 miljoner kronor till ungdomspsykiatrin och 110 miljoner till skolan.

Mer behövs

Finansdepartementet räknar med att statsbidragen till kommunerna behöver höjas med 90 miljarder kronor till 2026.

TT: Ni sänker skatter för 16 miljarder, hade det inte varit bättre att lägga det på välfärden?

Det är klart att det är en avvägning i en budget, som hade sett annorlunda ut om S haft egen majoritet, säger Andersson.

C och L anser att slopad värnskatt ökar tillväxten genom att få fler att vilja jobba mer.

Det handlar inte om inkomstnivåer på min nivå eller ännu högre, utan de som tjänar 60, 70, 80 tusen, säger L-ledaren Nyamko Sabuni.
Det är inte direktörer, utan läkare och mellanchefer som kan ta ett till steg i karriären.

Centerns ekonomisk politiske talesperson Emil Källström gläds över budgeten som han kallar för en "skattesänkarbudget".

Blir gladast

På frågan vilka finansministern Andersson tror blir gladast över budgeten, svarar hon:

Alla i Sverige som ser problemen vi har med skjutningar, med att vi behöver mer resurser till skolan, med att alltför många äldre har det kämpig. Alla de kommer att se att vi har en budget som tar itu med de stora samhällsproblemen.

Andersson pekar till exempel på att polisen får en historiskt stor höjning av sitt anslag med drygt 1,9 miljarder 2020. Av den höjningen har dock 1,8 miljarder aviserats redan tidigare av riksdagen.

Budgeten innehåller nya förslag i form av ökade utgifter och sänkta skatter för drygt 29 miljarder kronor. En del av pengarna är dock omfördelningar, till exempel på skolans område. Därför blir satsningar netto knappt 27 miljarder kronor.

Fakta: Budgeten 2020

I miljarder kronor (mdr)

Sänkt skatt
Slopad värnskatt6,12 mdr
Sänkt skatt pensionärer4,33 mdr
Ingångsavdrag1,67 mdr
Sänkt skatt glesbygd1,35 mdr
Sänkt bensin/dieselskatt0,90 mdr
FoU-avdrag0,50 mdr
Höjt tak, uppskov reavinstskatt0,50 mdr
Övriga skattesänkningar: 0,62 mdr
Summa: ca 16 mdr
Satsningar (netto)
Miljö/klimat 2,90 mdr
Bostadstillägg/garantipension1,40 mdr
Jobbpaket1,29 mdr
Rättsväsendet0,70 mdr
Investeringsstöd, bostäder0,60 mdr
Bidrag till kommuner0,60 mdr
Höjt bistånd0,37 mdr
Ungdomspsykiatri0,30 mdr
Utvecklingstid0,22 mdr
Ersättning för vårdmoms0,21 mdr
Jämställdhet0,16 mdr
Förvarsplatser0,13 mdr
Landsbygdsåtgärder 0,12 mkr
Skolpaketet0,11 mdr
Åtgärder mot välfärdsbrott0,14 mdr
Karriärtjänst, specialistsköterskor0,10 mdr
Vidareutbildning,sjuksköterskor0,10 mdr
Stöd till kulturskola0,10 mdr
Stöd, funktionsnedsatta0,10 mdr
Mediestöd0,08 mdr
Nattåg0,05 mdr
Insatser mot penningtvätt0,03 mdr
Summa: ca 10 mdr

Fakta: Finansiering
Reformutrymme24,00 mdr
Skatt, plastpåsar2,10 mdr
Avfallsförbränningsskatt0,24 mdr
Övrigt:0,41 mdr

Summa: ca 26,8 mdr


Fakta: Tidigare beslutade satsningar för 2020

Mer resurser till polisen1,8 mdr
Förstärkt försvar2,9 mdr
Statsbidrag kommuner5,0 mdr
Kortare vårdköer1,3 mdr

Källa: Finansdepartementet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT