Färre olyckor med omkörningsförbud

12 september 2019 10:48

Efter att omkörningsförbudet för lastbilar på E6 i Skåne infördes har antalet olyckor kraftigt minskat, enligt Trafikverket.

Förbudet gäller morgnar och eftermiddagar på vardagar och samtidigt har dispensreglerna för långsamtgående mobilkranar ändrats. Under perioden mars–juli i år inträffade 27 olyckor i rusningstrafiken på vardagar på sträckan Vellinge–Helsingborg, vilket är en halvering jämfört med samma period 2018.

Den vanligaste olyckstypen på sträckan är så kallade upphinnandeolyckor, det vill säga att man kör in i framförvarande fordon.

Senare i höst kommer Trafikverket att presentera fler åtgärder för att öka framkomligheten på E6 i Skåne.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT