Först flögs svenskarna från virusutbrottets Wuhan till den franska militärbasen Istres-Le Tubé väster om Marseille, rapporterar Expressen. I det planet fanns omkring 250 evakuerade medborgare från ett 30-tal andra länder, enligt Le Parisien.

Omkring 20 av dem har virussymptom, uppgav Frankrikes hälsominister Agnes Buzyn sent på söndagskvällen.

Vi vet ännu inte vad den här gruppen har för någonting, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till TT.
Artikelbild

| Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten menar att risken för att coronaviruset sprids i Sverige är väldigt låg.

Plockar man samman några hundra personer så här års på ett flygplan och sedan frågar när de kommer fram om det finns någon som har hosta eller är lite förkyld, så är oddsen låga att man hittar några stycken.

Extrem kontroll

Uppgifterna från Frankrike föranleder inga akuta åtgärder i Sverige nu.

Under de närmsta tre, fyra, fem dagarna är de evakuerade svenskarna definitivt inte smittsamma, oberoende av vad de här andra personerna har, säger Anders Tegnell.
Vi har hela tiden sett på den här gruppen som exponerad. Om det har skett i Kina eller på planet hit spelar egentligen ingen roll för upplägget här. Vi har gruppen under extrem kontroll.

Evakueringen från Kina skedde i fransk regi. Från militärbasen utanför Marseille flögs svenskarna till Sverige i en chartrad privatjet som landade vid 21-tiden på Arlanda.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en skräddarsydd handlingsplan för situationen. Inledningsvis kontrolleras att alla mår bra, är feberfria och inte har några andra symtom – något som även gjordes under flygresan.

Sedan får de information om vad som kommer att gälla de närmaste 14 dagarna. Det är inte fråga om någon avancerad testning, säger Anders Tegnell.

Krisstöd ombord

Med bistånd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) transporteras de evakuerade till sina hemorter. Under flygresan hade MSB två personer ombord som krisstöd.

Instruktionerna är att hålla sig hemma, minimera antalet sociala kontakter och hålla kontakt med den lokala sjukvården och smittskyddet under 14 dagar. Detta för att minimera den lilla risk som Folkhälsomyndigheten bedömer finns.

Däremot kommer kontakten med sjukvården inte att vara obligatorisk.

Vi kallar det en frivillig hemkarantän. All vår erfarenhet talar för att det fungerar bra. I Kanada använde man ett liknande system under sars-epidemin (2003–2004). Det fungerar bättre rent allmänt om man bygger den här typen av åtgärder på frivillighet, säger Anders Tegnell.

Större läkarmandat

Ett annat plan med evakuerade anlände till Frankrikes sydkust på fredagen, rapporterar Le Monde. Enligt tidningen sattes därefter runt 200 fransmän i karantän.

Några sådana åtgärder är alltså inte aktuella i Sverige.

Man måste komma ihåg att vi har en handfull personer att hantera, då kan man skräddarsy lösningar. Frankrike har ett stort antal personer och därför måste man skapa en egen organisation för att hantera dem och då är det bättre att ha allt på ett ställe, säger Anders Tegnell.

Regeringen beslutade på lördagen att klassa coronaviruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Därmed får smittskyddsläkare ett utökat mandat att besluta om extraordinära åtgärder vid behov.