Struntade i Trafikverket – parkering på Bondegatan ska utvärderas

Vingåkers kommun har beslutat att strunta i Trafikverkets åsikter och införa parkering längs Bondegatan. Efter sommaren ska en utvärdering göras.

15 maj 2019 21:00

Som Kuriren har rapporterat om tidigare, vill Vingåkers kommun göra det möjligt att parkera på en del av Bondegatan, i anslutning till outletområdet.

Bakgrunden är den stora anstormningen av besökare sommartid, då det kan vara svårt att hitta parkering i området.

Trafikverket hade invändningar mot kommunens förslag. Bland annat uttrycktes farhågor om säkerheten för oskyddade trafikanter.

Men när kommunstyrelsen sammanträdde på måndagen, beslutade politikerna att inte bry sig om Trafikverkets invändningar, utan tillåta parkeringar längs det aktuella gatuavsnittet.

Kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson (S) konstaterar att hastigheten längs gatan är låg, 40 kilometer i timmen. Det begränsar risken för olyckor. Och parkeringarna behövs, understryker Bengtsson.

I beslutsunderlaget till politikerna framhålls också att gatan på det aktuella avsnittet är breddad. Därför inkräktar parkeringarna inte på vägbanan. Kommunen tror också att hastigheterna sannolikt kommer att minska när parkeringar tillåts, eftersom vägen upplevs som smalare då.

Viss hänsyn har ändå tagits till invändningarna. Efter sommaren ska politikerna få en återrapportering av hur det fungerat med de nya parkeringsplatserna. Representanter för outletområdet och från polisen ska då ges möjlighet att uttala sig.

– Vi beslutade enligt förslaget. Men vi ska se till att få en återkoppling för att se hur det har varit, säger Anneli Bengtsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Tångeberg