Strengnäs Tidning prisas för skolbevakningen

Redaktionen på Strengnäs Tidning tilldelas Sömlands journalistpris för bevakningen av skolnedläggningen i kommunen. Och Eskilstuna-Kurirens Mathias Ståhle hedersprisas.

14 augusti 2018 18:03

Våren 2017 aktualiserades frågan om skolnedläggningar i Strängnäs kommun. I slutet på februari i år tog Strängnäs kommunfullmäktige det första beslutet att skolorna i Härad, Länna, Fogdö och på Tosterö ska läggas ner. Under hela resans gång, och även efter det uppmärksammade beslutet, fanns Strengnäs Tidning där och rapporterade om allt som skedde. Nu prisas bevakningen av Journalistförbundets Sörmlandsdistrikt.

– Det känns jätteroligt! Det är ett bra journalistiskt arbete, men samtidigt har det gjorts mycket annan bra journalistik i Sörmland under året så det känns kul att det här uppmärksammas, säger Camilla Lillsebbas, reporter med ansvar för skolfrågorna på Strengnäs Tidning.

Camilla Lillsebbas delar priset med kollegorna Lars Kilström, Joakim Serrander och Otilia Bogen (numera anställd på SVT).

Landsbygdsskolornas vara eller inte vara i Strängnäs kommun har varit på tal flera gånger genom åren. När det våren 2017 började skissas och räknas på en ny organisation började Camilla Lillsebbas ana vad som var på gång.

– Hela redaktionen har jobbat med det här och vår bevakning av frågan började långt tidigare än det blev en snackis runt middagsborden i Strängnäs. Vi har följt varenda steg och det blev mer intensivt när det färdiga förslaget presenterades. Jag skulle nog säga att det är få ämnen som fått en sådan belysning i Strengnäs Tidning, säger Camilla Lillsebbas.

I maj 2017 gavs uppdraget att utreda hur en mer effektiv skolstruktur skulle kunna se ut och i oktober samma år lades det konkreta förslaget om skolnedläggningar fram – då vaknade föräldrar, företagare och andra engagerade framför allt på landsbygden.

När väl allmänheten fick upp ögonen för frågan på allvar tog det ordentlig fart. Kritiken mot tidningen har stundtals varit hård i sociala medier, där det bland annat via en Facebookgrupp uppmanades till bojkott då tidningen inte tog ställning för landsbygdsskolorna. Det stora engagemanget från såväl privatpersoner som politiker och tjänstemän blev en utmaning för redaktionen.

– Det känns skönt att ha haft en tydlig hållning och linje och inte ha gått i någons koppel, varken landsbygdsföreträdarnas eller kommunens. Även om det funnits de som tyckt att vi har gjort ett dåligt jobb, så tror jag att det är desto fler som uppskattar bevakningen. Frågan om Strängnäs kommuns skolorganisation har varit den i särklass största politiska frågan lokalt den här mandatperioden, och vi har skrivit om den ur en mängd olika vinklar och sett till att kommuninvånarna varit insatta, säger Camilla Lillsebbas.

Bevakningen av skolfrågan fortsätter under hösten då Strengnäs Tidning bland annat kommer att besöka skolorna som tar emot eleverna från de nedlagda skolorna, hur det blir med Vårfruberga friskolas ansökan och utfallet av den utlovade folkomröstningen. På längre sikt blir det även en uppföljning av om skolnedläggningarnas effekt ekonomiskt och kvalitetsmässigt.

Den Svenska trollfabriken.

Lasse Ringdahl (numera pensionerad) och Magnus Sjöberg på Södermanlands Nyheter har utsetts till 2017 års nyskapare för artikelserien om Nyköpings gästabud 1317, som publicerades i Södermanlands Nyheter under Gästabudsåret 2017.

Motiveringen

Sörmlands journalistpris för 2017 går till Camilla Lillsebbas, Otilia Bogen, Lars Kilström och Joakim Serrander på Strengnäs Tidning för bevakningen av skolnedläggningarna i Strängnäs.

Denna ännu ej avslutade historia har pågått sedan mars 2017, med många komplicerade turer och oväntade vändningar. Med utbildningsreportern Camilla Lillsebbas i spetsen har redaktionen bevakat varenda steg av processen och belyst varenda vinkel på ett oerhört heltäckande och ambitiöst vis, särskilt med tanke på att Strengnäs Tidnings redaktion består av enbart fyra personer. Bevakningen av skolnedläggningarna är ett skolexempel på hur bra resultatet kan bli av ett vardagligt, idogt journalistiskt arbete.

Utan Camilla Lillsebbas och de övriga journalisterna på Strengnäs Tidning hade medborgarna med största sannolikhet inte alls varit lika informerade och delaktiga i denna process. Det ska också lyftas fram att gensvaret från läsarna på redaktionens bevakning av skolnedläggningarna har varit enormt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Gagnert Dalgren