Sörmlänningar betalar för överviktsoperation med egna medel

34 procent av alla sörmlänningar som opererades för övervikt 2017 betalade ur egen ficka. Trots att det är en viktig medicinsk behandling som faller under landstinget.

1 mars 2018 11:54

Av de 132 sörmlänningar som opererades förra året gjorde en tredjedel, 34,1 procent, det för egna medel. Snittet för riket är 22, 3 procent. Sörmland hamnar högst upp på listan över alla län, som det län som har störst andel operationer betalade av patienten själv.

Övervikt är ett växande folkhälsoproblem i hela västvärlden och mer än hälften av Sveriges befolkning har i dag övervikt eller fetma. Bengt Novik, överläkare och chef för överviktskirurgin i Nyköping säger att det är en anmärkningsvärt hög andel patienter som landstinget i Sörmland inte hjälpt.

– De här patienterna når inte oss, trots att de flesta troligen hade kunnat bli beviljade en operation av oss. Men landstinget ska stå för det här, man ska inte behöva ta ett banklån på cirka 80 000 kronor för att få en medicinskt motiverad behandling.

Enligt årsrapporten är patienter med sjuklig fetma en grupp som riskerar att dö i förtid, få en rad följdsjukdomar och utsättas för en rad fördomar och diskrimineringar i samhället. Den offentliga sjukvården med minskad tillgänglighet tvingar allt fler att själva betala för sin vård, slår rapporten fast.

Bengt Novik påpekar att de patienter som själva betalat för sin operation inte berättat för landstinget, varför de valt att göra så, eller ens att de gjort det valet.

– Jag kan därför inte basera några slutsatser på några andra fakta än att en väldigt stor andel sörmländska överviktspatienter opereras utanför Sörmland.

Det kan finnas flera individuella förklaringar, till exempel kan det vara lockande att kunna bli opererad inom 2-3 veckor från första kontakt, tror Bengt Novik.

– I motsats brukar offentliga kliniker kräva att patienten ska vara väl förberedda innan en operation, vilket kan ta månader och ibland år. Jag tror också att privata klinikers goda renommé kan vara en förklaring, säger Bengt Novik och fortsätter:

– En del patienter vänder sig till de privata klinikerna eftersom de accepterar patienter med mild fetma (BMI 30-35), vilket inte landstingssjukhusen gör, men det kan nog inte förklara Sörmlands mindre smickrande topposition i landet.

Hur primärvården som ansvarar för att skicka patienter till kirurgkliniken resonerar kring remisser kan också påverka, tror Bengt Novik vidare.

En annan anledning skulle kunna vara väntetider, men de har kliniken lyckats korta. Tidigare kunde väntetiderna handla om sex månader till ett år, men nu kan vårdgarantin på tre månader hållas. Under 2017 har också årsvolymen dubblerats till 78 operationer, jämfört med 38 operationer år 2016.

– Det är tack vare fantastiskt arbete med personalen och att vi lyckats genomföra snabbare byten med operationer, så att vi i dag kan göra fyra operationer per dag i stället för två som tidigare. Det har fördubblat kapaciteten, säger Bengt Novik.

Däremot är kirurgen i Nyköping är inte dimensionerade för att klara av behovet i Sörmland, vilket patienterna kanske känner till, resonerar Bengt Novik vidare.

Behovet för överviktskirurgi ligger på cirka 200 till 250 operation per år, enligt honom, men det finns inte kapacitet för mer än max 100 operationer per år.

– Vi borde klara 200 per år. Den mest kritiska begränsningen är bristen på sängplatser på vårdavdelningen. Det är en personalfråga, kirurger finns men bristen på sjuksköterskor gör att vårdplatser stängs. Men även operationsavdelningen skulle i nuläget ha svårt att klara av att vi ökar mer, säger Bengt Novik, som också undrar om politikerna i landstingen känner till problematikens omfattning.

– Efter rökning är fetma vårt största folkhälsoproblem, det tror jag inte att man förstått helt. Om vi inte hjälper de här patienterna nu, så kommer vi i stället att få väldigt höga kostnader framöver med allvarliga följdsjukdomar och stort vårdbehov. Men det är svårt att föra fram, jag vet inte om politikerna vet att det är så här, de är långt ifrån min verksamhet, säger Bengt Novik.

Färre opereras i dag

År 2017 gjordes drygt 5400 operationer för svår fetma i Sverige. Det är en minskning på ca 400 operationer jämfört med föregående år.

Sleeve gastrectomy har under 2017 fortsatt att öka som operationsmetod och utgör nu cirka 45 procent av alla operationer.

Samtliga 38 enheter som utför obesitaskirurgi i landet rapporterar i SOReg, Scandinavian Obesity surgery Registry, som är ett skandinaviskt kvalitetsregister för obesitaskirurgi.

SOReg drivs av Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Årsrapporten SOReg 2017 kan laddas ned från www.ucr.uu.se/soreg/

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tünde Simó