Ytterligare sex avlidna i covid-19 i Sörmland

På tisdagseftermiddagen rapporterade Region Sörmland att ytterligare sex personer avlidit till följd av coronaviruset. Samtidigt är det fler som vårdas på sjukhus än tidigare.

31 mars 2020 15:44

Tisdagens coronasiffror är presenterade och visar att ytterligare sex personer avlidit i Sörmland det senaste dygnet. Det innebär att totalt 23 personer dött i covid-19 i länet. Av de sex nya dödsfallen var fyra personer över 70 år och två personer yngre än 70 år. Samtliga hade underliggande sjukdomar. 112 personer vårdas inneliggande på sjukhus, varav 28 får intensivvård. 

– Läget på sjukhusen är belastat på grund av inflödet av patienter. Vi fortsätter att bygga upp fler intensivvårdsplatser eftersom vi haft nästan en tredubbling av antalet patienter som behöver den typen av vård. Vi för också en dialog med andra regioner för att få hjälp med att ta emot personer som kräver intensivvård, säger Magnus Johansson, regional sjukvårdsledare i Sörmland. 

När det gäller slutenvårdplatser för covid-19 patienter ligger antalet på 110 stycken. Nu planerar regionen för att frigöra ytterligare 40 stycken. Det planeras också för att det i ett senare skede kan komma att behövas 200–250 slutenvårdplatser. 

Enligt Magnus Johansson kan det finnas fler dödsfall som inträffat i Sörmland och som berott på coronaviruset. 

– Vi provtar inte personer som avlidit i hemmet eller på exempelvis äldreboenden. Därför kan det finnas patienter vi inte har kännedom om. Vi ser ingen trend till att det skulle förekomma, men vi följer även den frågan, säger han. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Persson