Trafiken på väg 55 mellan Fyrö och Sköldinge i riktning mot Uppsala leddes om via väg 675 och 677 efter en viltolycka. 
Efter att polis varit på platsen kunder trafiken så småningom åter släppas fram.