Vfp vill rekrytera personal från Karolinska

På onsdagen lade Karolinska universitetssjukhuset ett stort varsel. Nu välkomnar Vård för pengarna personalen till Sörmland.

7 november 2019 11:55

Under onsdagen meddelade Region Stockholm att Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge ska skära ned med 250 läkartjänster och 350 underskötersketjänster. Tidigare i våras varslades 550 personer som arbetade med administration eller som chefer på Karolinska.

Lorena Ramos (Vfp), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor i Region Sörmland, ställer sig positiv till om uppsagd personal kan rekryteras till den sörmländska sjukvården.

– Min första tanke var att de är välkomna hit. Eftersom beskedet ganska nyligen har kommit har vi inte hunnit diskutera uppgiften bland oss politiker än. Men på måndag träffas vi i alla råd och där kommer jag att lyfta frågan för att se hur vi kan gå vidare, säger Lorena Ramos. 

Enligt henne har de inte funderat på att säga upp folk i Sörmland – snarare handlar det om svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Ett exempel är inom primärvården. 

– Det är framförallt på vårdcentralerna vi har brist på läkare och fortfarande behöver använda oss av hyrläkare i en högre utsträckning än inom andra verksamheter. Om vi kan anställa från Karolinska skulle vi kunna bli av med några hyrläkare, säger hon. 

Hur många läkare skulle det kunna röra sig om?

– Jag vill inte spekulera i det och låter det därför vara osagt just nu, säger Lorena Ramos och fortsätter: 

– Men jag hoppas att de kan se våra annonser så att de förstår hur attraktiva som arbetsgivare vi har blivit i Sörmland. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Persson