Trafiklärarna: "Högerregeln följs dåligt"

Högerregeln följs dåligt i Sörmland men det blir desto viktigare att följa den då fler oskyddade trafikanter rör sig i trafiken.

21 november 2019 04:30

I Katrineholm pekar trafikläraren Mikael Helmer ut Trädgårdsgatan som en gata där högerregeln efterföljs dåligt. 

– Det har att göra med att det är olika regler beroende på i vilken riktning som man kör på den. I ena riktningen gäller högerregeln och i andra riktningen gäller utfartsregeln vilket försvårar för trafikanterna, säger han. 

Inne i Katrineholm har hastigheten sänkts från 50 till 40 på många sträckor och gator som varit huvudleder har på sina ställe gjorts om till gångfartsområden.

– Det blir lite av en vanesak för bilförarna att anpassa sig till den nya situationen där de bara får köra sju kilometer i timmen, säger Mikael Helmer. 

Trafiklärarna i Eskilstuna menar att många kör som om det vore huvudled trots att det inte är det och det beror på hur gatan ser ut.

– Egentligen hela söder är ett problem men om man ska peka ut en gata kan man nämna Eskilsgatan. Det som ställer till problem på gatan är att det har blivit andra regler i samband med att den byggdes om. Den har upphöjda cykelbanor med trottoarkant vilket gör att högerregeln inte gäller utan man ska köra efter utfartsregeln, säger Magnus Engström, vid Engströms trafikskola. 

Ett liknande resonemang för Torbjörn Westman, trafikskolechef på Albertsons trafikskola i Nyköping. 

– När det är stor bredd på gatorna körs det som att det vore en inofficiell huvudled. Fågelbovägen, Rosenkällavägen och Stockholmsvägen är exempel på gator som körs som huvudleder trots att högerregel gäller, säger han.

Han får medhåll av Ulrica Wirvén, på Körkortscenter i Nyköping. Hon menar att många bilister ser gatorna som större genomfartsleder vilket kan vara en förklaring till att folk inte använder sig av högerregeln. 

– Kungsgatan här utanför är en sådan gata. Folk tittar bara åt ett håll och då finns det risk för en trafikolycka, säger hon.

Ett förslag som Torbjörn Westman har för att få fler att köra korrekt på gatorna i Nyköping är att faktiskt anpassa sig till hur trafikanterna betraktar gatorna och göra dem till huvudleder. 

Men det är ett förslag som Lasse Andersson, vid Axelssons trafikskola, tror skulle vara svårt att genomföra i Eskilstuna. 

– I och med att många gator byggts om för att lämna plats för cykelbanor finns det redan brist på parkeringar inne i stan. Gör man en gata till huvudled får man inte parkera efter den om det inte sätts upp skyltning och det kostar pengar.

Men vad spelar det då för roll att personer inte följer högerregeln i trafiken? Magnus Engström menar att det bristen att efterfölja högeregeln kan innebära fara, speciellt för oskyddade trafikanter i trafiken.

– Jag utbildar många 15-åringar som ska ta mopedkort. Det är många gånger där vi hamnar i situationer där elever utsätts för fara då bilister inte bromsar när vi släpper fram trafik från höger. Vi hade faktiskt ett fall där en bil körde på en av våra elever trots att eleven agerade helt rätt.

Även cyklister omfattas av högerregeln och i och med att alla tre städer fått fler cykelbanor rör sig en större proportion cyklar i trafiken. På grund av att dessa trafikanter är oskyddade blir det desto viktigare att följa högerregeln, men det är även viktigt för cyklisterna att följa trafikreglerna. 

– Det kan bli ett problem när det inte finns någon utbildning för cyklister och om de aldrig haft ett körkort lär de sig aldrig högerregeln, då läggs hela ansvaret på bilisten, säger Mikael Helmer.  

Så funkar högerregeln

Högerregeln gäller i korsningar där inga andra väjningsregler styr. Om inga skyltar eller andra omständigheter avgör vem som ska lämna företräde gäller högerregeln. Den innebär att de som kommer från höger får köra först och de som kommer från din vänstra sida ska väja för dig.

Svårigheten med högerregeln är att den går in när inga andra vägmärken finns, vilket gör att den lätt glöms bort.

Högerregeln gäller också för mopedister och cyklister. 

Källa: Sveriges Trafikutbildares Riksförbund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linus Nilsson