Torkan gav även positiva effekter

2018 – ett besvärligt år för landets bönder. Men den torraste sommaren på 240 år innebar inte enbart negativa konsekvenser, menar Bengt Johnsson, handläggare på Jordbruksverket.

12 september 2019 13:41

– Sorgligt nog var det torkan som gjorde att folk fick upp ögonen ytterligare ett varv för svensk djuromsorg och närproducerat. Även om all konsumtion av kött har stagnerat så har den inhemska produktionen av nöt- och griskött tagit marknadsandelar medan importen har pressats tillbaka. Den svaga kronan har också hjälp till eftersom det är dyrare att importera, säger han.

Förra sommaren förekom ordet nödslakt i många medierna, men att lantbrukarna var tvungna att slakta sina djur på grund av svält är stämmer inte, menar Bengt Johnsson.

­– Det fanns en viss ökad slakt, bara några procentenheter främst av nötkreatur, men inte alls någon masslakt. Slakterierna har alltid ett intresse av att inte slakta för många djur – om utbudet av kött ökar på marknaden finns risken att priset sänks. Därför såg slakterierna till att ha ett kösystem och prioriterade de lantbrukare som hade akut brist på foder och slaktade deras djur med förtur. På så sätt lyckades man få god ordning på köttmarknaden och inga panikslaktningar behövde göras.

Men det råder ändå inga tvivel om att 2018 var ett besvärligt år för de flesta bönder. Även om jordbruk mycket sällan går i konkurs krävdes stora insatser för att lantbrukarnas verksamhet skulle kunna fortsätta.

– Har man ett företag vill man investera och förbättra, men det här året fick man använda till överlevnad. I de flesta fall kom man ned på fötterna och kanske har de flesta lärt sig hantera risker inför framtiden. Klimatförändringarnakanske återkommer oftare och då måste gårdarna ha planer på hur man hanterar såna här år - att det krävs lager av både av pengar och foder, vilka grödor man väljer, tillgången på vatten och om marken kanske kan användas på ett effektivare sätt.

Årets variationsrika sommar med lagom av både regn och värme har varit perfekt väder för lantbruk.

– Vi fasade för att det skulle bli ytterligare ett år med torka och att det skulle finnas kvardröjande effekter av förra året, men det här året har ju utvecklats betydlig bättre. Det har varit en typisk svensk sommar och det gynnar bönderna. Vi var oroliga för att vallarna inte skulle återhämta sig men skörden av hö och ensilage har blivit mycket bra. Förra året det gick att höstså mycket spannmål, vilket gav en tidig skörd och bra avkastning.Svenska spannmålen är redan på väg mot Spanien och Portugal som fått dålig skörd i år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Marklund