Tegnell: Därför kan Sörmland vara så hårt drabbat

Antalet bekräftade fall av coronaviruset samt dödsfall per capita är flest i Sörmland. Anders Tegnell säger i en intervju med tidningen att arbetspendlingen kan ha haft en stor påverkan.

9 april 2020 19:33

På torsdagen höll Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sin dagliga presskonferens. Efteråt fick tidningen möjlighet att ställa frågor till statsepidemiolog Anders Tegnell om coronautvecklingen i Sörmland. Länet har nämligen haft flest antal bekräftade fall och dödsfall per capita jämfört med alla andra län i Sverige.

– Vi har haft diskussioner med smittskyddet i Sörmland så sent som i förra veckan och diskuterat situationen. Det är väldigt olika i olika delar av landet, men Sörmland skiljer sig inte jättemycket åt från Östergötland, Stockholm och Uppsala. Sörmland tillhör den delen av Sverige som har fått den här vågen av smittan och som är väldigt mycket kopplad till sportlovet. Troligtvis ligger dessa län flera veckor före i smittspridningen än andra delar av landet, säger Anders Tegnell.

Orsakerna till varför coronaviruset drabbat Sörmland hårdare än andra delar av landet finns det inga säkra svar på.

Kan Melodifestivalen ha snabbat på coronautbrottet i Sörmland och Stockholm? Andra chansen hölls i Eskilstuna den 29 februari och finalen i Stockholm helgen därpå.

– Nej, vi ser inga pucklar som kan hänvisas till den typen av samlingar. Utvecklingen kom långt efteråt, säger Anders Tegnell.

Maria Remén, smittskyddsläkare i Sörmland, har tidigare haft en teori om att smittan funnits i länet redan i februari och innan det första fallet bekräftades. Men att utdöma av Anders Tegnells svar verkar de inte ha samma uppfattning.

Däremot finns det en annan aspekt som Anders Tegnell ser som en orsak till varför utvecklingen gått snabbt i Sörmland. Det handlar om närheten till Stockholmsregionen och arbetspendlingen med framförallt tåg.

– Det spelar säkert en stor roll. Det sker väldigt mycket resande på järnvägen som går förbi Södertälje och vidare mot Östergötland, säger han.

Är inte fokuset för spridningen av coronaviruset generellt sett väldigt Stockholmscentrerat? Presskonferenserna handlar mycket om storstadsregionen trots att andra län, som Sörmland, är hårdare drabbat.

– Jo, det är sant och jag tycker att det är en bra poäng. Det blir väldigt mycket Stockholm eftersom det är en stor andel av fallen och dödsfallen som är i Stockholm. Men det är absolut en tanke som vi ska ta med oss och fundera vidare på, säger Anders Tegnell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Persson