Svårt att få läkartid för hudförändringar

Tommy Nilsson, 74, har en hudförändring i ansiktet. Han är orolig. Trots att man utan remiss kan söka hudläkare vill hudkliniken att man tar vägen via sin vårdcentral. Anledningen? Sörmland har minst antal hudläkare i Sverige.

16 maj 2019 08:35

Hudcancer är den snabbast växande cancerformen. Huden är kroppens största organ. Huden exponeras också mycket, bland annat genom solljus. Mycket solljus är den största orsaken till att hudcancer kan uppstå. Kvinnor får oftast hudcancer på underbenen och männen oftast på bålen.

Närmare 10 000 personer i Sverige drabbas varje år av de två hudcancerformerna, malignt melanom eller skivepitelcancer. Dessutom får uppemot 35 000 personer den lindriga formen av hudcancer, basalcellcancer. Varje år dör 600 personer i hudcancer.

Tommy Nilsson har genom åren tagit bort hudförändringar på kroppen och med jämna mellanrum sökt vård för förändringar i huden.

– Tidigare har de på hudkliniken på Mälarsjukhuset tagit bort hudförändringar med laser, säger han.

Men för hudförändringen på högra kinden har han ordinerats salva.

Det går att uppsöka hudkliniken på närmaste sjukhus utan remiss från annan läkare. Men det vill inte Sol-Britt Lonne Rahm, verksamhetschef på hudkliniken. Anledningen stavas läkarbrist.

Sörmland har minst antal specialister inom hud- och könssjukdomar, som är samlingsnamnet, per 100 000 invånare (Källa: Socialstyrelsen, 2016)

– Vi måste prioritera. Vi är för få för det uppdrag vi har, säger hon.

Sol-Britt Lonne Rahm och kollegan Parastoo Salehzadeh säger att de som söker vård direkt har oftast ofarliga hudförändringar. Därför knuffar de patienterna undan dem som läkarna vill behandla. Lonne Rahm och Salehzadeh vill att patienten tar vägen via sin vårdcentral, där en allmänspecialist kan göra en första bedömning.

– Läkaren kan ta en bild på hudförändringen och skicka till oss, säger Parastoo Salehzadeh.

Du kan också för egen räkning undersöka kroppen. Vanliga första symptom på hudcancer är att födelsemärken börjar klia, växa eller ändra färg och form. Tidig upptäckt innebär större chans att cancer inte sprider sig i kroppen.

80-85 procent av alla patienter med malignt melanom i huden botas. Prognoserna har de senaste åren ökat, ett skäl är tidig upptäckt. Ett annat skäl är att den medicinska utvecklingen; nu kan patientens immunceller angripa tumörerna så att rätt läkemedel kan sättas in.

Tommy Nilsson önskar han ska få tid till en hudläkare – för att stilla oron.

Bästa skyddet

År 2017 fick 4 139 personer i Sverige malignt melanom i huden. Antalet fall har ökat på senare år och sjukdomen är nu bland de vanligaste cancerformerna i landet.

Bästa sättet att skydda sig är:

Undvik solen när den är som starkast (11-15). Barn under ett år bör inte utsättas för direkt solljus. Skydda huden med kläder. Använd vattenfast solskyddsmedel med hög faktor (minst 30) och som skyddar mot både UVA- och UVB-strålning. Det är viktigt med ett tjockt lager om det ska ha någon effekt. Sola inte i solarium.

(Källa: Cancerfonden)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo