På tisdagen höll Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna presskonferens där de kommenterade majoritetens budgetförslag. 

I år väntas hälso- och sjukvården kosta 8 miljarder och 140 miljoner kronor, vilket är 272 miljoner kronor mer än vad som var budgeterat. I majoritetens, det vill säga S, C och Vfp, budgetförslag för 2020 har man avsatt 8 miljarder och 107 miljoner kronor – alltså 33 miljoner mindre än vad sjukvården enligt delårsrapporten förväntas ha kostat när det här året är slut. 

– Vi går in i en lågkonjunktur, så nu är festen slut. Det är läge att rätta munnen efter matsäcken. Majoriteten har inte tagit höjd för ett förväntat underskott, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD). 

Det oppositionen menar är att majoriteten har räknat med pris- och löneökningar om 2,5 procent på den budget som gäller i dag. Men enligt oppositionen ska majoriteten alltså inte ha räknat ökningen på vad det verkliga utfallet för sjukvården förväntas bli i år. 

– Vi talade om det här för Jonas Lindeberg (Vfp), men då satt han som en fågelholk. Majoriteten låtsas inte om årets underskott, säger Ewa Callhammar (L). 

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, medger att det är ett underskott i hälso- och sjukvården, men att de visst har tittat på det verkliga utfallet inför deras budgetförslag.

– Vi tittar på månadsrapporterna och inte enbart på delårsrapporten, vilket är färskare siffror. Sedan tycker jag att de kan ta den här debatten i fullmäktige och inte i media, säger hon.