Elcyklar här för att stanna: "Folk frågar mycket"

Oxelösundarna var klart bäst i Sörmland på att utnyttja regeringens elcykelpremie. I Naturvårdsverkets nationella enkät konstaterar man också att fler än hälften av de som skaffat elcykel använder den till jobbet – och låter bilen stå.

11 september 2019 04:30

Enkäten med svar från cirka 3 500 elcyklister (och mottagare av premien för elcykel) visar bland annat vem som köper en elcykel och varför. Elfordonspremien var en del av regeringens satsning på klimat och miljö i budgeten för 2018 och gällde för privatpersoner vid köp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer. Sammanlagt kunde köparen få ersättning för 25 procent av inköpspriset på ett elfordon eller maximalt 10 000 kronor. De vanligaste motiven till att personer har köpt en elcykel är minskad ansträngning/ökad bekvämlighet, miljöintresse, ökad möjlighet att nå olika platser, samt en önskan om ökad fysisk aktivitet. Det minst viktiga motivet är att spara tid.

I förhållande till folkmängd var oxelösundarna bäst i Sörmland på att ta tillvara på premien, totalt 134 utbetalningar gjordes under premiens livstid. Tvåa på samma lista landade Nyköping med 509 utbetalningar.

På Jacks Cykel i Nyköping har elcyklarna ingått i standardutbudet i närmare åtta år, berättar Marco Heimburger som jobbar i butiken. I samband med att premien infördes ökade också försäljningen markant.

– Det var jättestor skillnad. Förra året var det ju även huggsexa på elmopeder och elscootrar, men efter att premien försvann har intresset trappats ner en del, säger Marco Heimburger och fortsätter:

– Folk frågar mycket mer om elcyklar nu jämfört med tidigare och det har börjat komma frågor om begagnade elcyklar. Det är en väldigt blandad marknad, med både väldigt billiga cyklar och dyrare varianter. Men de allra billigaste elcyklarna har försvunnit från marknaden för de var inte tillräckligt bra. De var även svåra att laga.

Ungefär hälften av elcyklingen ersätter resor som annars skulle ha utförts med bil, och den andra hälften ersätter andra färdsätt, som till exempel kollektivtrafik, vanlig cykel och gång.

Det är en jämn könsfördelning bland dem som har köpt en elcykel, 52 procent män och 48 kvinnor. De flesta köparna har generellt sett högre utbildning, högre inkomst samt betydligt bättre självrapporterad hälsa än motsvarande åldersgrupper inom riket i stort.

Män med relativt hög inkomst anser generellt sett att teknik­intresse är ett viktigare motiv jämfört med kvinnor och personer med lägre inkomst. Kvinnor och personer med relativt låg inkomst motiveras i stället av en önskan om en större möjlighet att nå olika platser.

Elfordonspremien försvann under 2019, Marco Heimburger på Jacks Cykel är dock övertygad om att elcyklarna är här för att stanna.

– Det är de definitivt. Kunderna har också fått upp ögonen för elcyklar med bättre kvalitet, man kan tänka sig att lägga lite mer pengar på cykeln. Tidigare var mer inne på att testa de lite billigare varianterna .

Enligt Naturvårdsverkets sammanställning leder elcykelanvändning till minskade utsläpp av växthusgaser, ökad fysisk aktivitet och sannolikt till en minskad förekomst av hälsofarliga partiklar och buller. Troligtvis leder det även till en ökning i antalet trafikolyckor.

Nettoeffekten på den genomsnittlige elcyklistens hälsa är ändå med största sannolikhet positiv. Det är något mer oklart hur elcykling påverkar medtrafikanternas hälsa. Å ena sidan blir det mindre avgaser, partiklar och buller men å andra sidan ökar den troligtvis medtrafikanternas olycksrisk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Holm Tobias Johannesson