Kvinnan döms för två fall av grovt bedrägeri ett av dessa bedrägerier har skett vid 62 tillfällen och det andra vid sju tillfällen. Sammanlagt har 3,3 miljoner kronor flyttats till kvinnan eller till konton som innehafts av personer som kvinnan varit skyldig pengar. 

Kvinnan har under flera års tid övertalat kunder att avsätta pengar genom att låsa dem för avkastning. Istället för att placera pengarna har de hamnat på kvinnans konto.  

I förhör erkänner kvinnan händelseförloppet men hon har bestritt ansvar med hänvisning till att det inte fanns någon beaktansvärd risk för slutlig förlust.

De förskingrade miljonerna har kvinnan använt för att täcka hushållskostnader under flera års tid. 

Kvinnan har i förhör argumenterat att hon inom ett års tid skulle ha möjlighet att betala tillbaka de förskingrade pengarna. Då hon får en större summa pengar via en förmån från en av hennes tidigare arbetsgivare.

Nyköpings tingsrätt anser att det är konstaterat att kvinnan genomfört transaktionerna och att varje transaktion medfört en risk för den utsatte. Tingsrätten kan inte finna något förmildrande i vetskapen om att kvinnan om ett år skulle ha möjlighet att ersätta de utsatta, då det inte fanns några pengar vid de genomförda transaktionerna.

Hon döms för två fall av grovt bedrägeri till två års fängelse samt att betala skadestånd på 4,3 miljoner kronor till banken och de drabbade kunderna samt ett enskilt skadestånd till en kund.