Region Sörmland i beredskap för att bistå Ukraina

Inom Region Sörmland pågår arbetet på flera plan för att vid behov kunna bistå Ukraina på olika sätt och samtidigt vara beredda inför ett ökat behov av vårdplatser.

Sörmland 10 mars 2022 16:54

– Invasionen i Ukraina är oprovocerad och oförsvarlig. Region Sörmland har god beredskap för att kunna bistå Ukraina och flyktingar därifrån utifrån de behov som framförs i samverkan med Sveriges olika myndigheter.

Det säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S). Tillsammans med länsstyrelsen, kommunerna, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten jobbar och förbereder sig Region Sörmland för att kunna hjälpa till på det sätt man kan i den uppkomna situationen i Europa.

– Arbetet pågår på flera plan, berättar regiondirektör Jan Grönlund.

undefined
Region Sörmland inventerar nu sina lager av bland annat läkemedel och sjukvårdsmaterial.

– Region Sörmland inventerar nu materialförsörjning, läkemedel, sjukvårdsmaterial, transportmöjligheter och energiförsörjning, för att vi ska vara så förberedda som möjligt.

Han berättar också att regionen får mängder av förfrågningar från olika håll kring att donera material med mera.

– Det är glädjande med det stora engagemang som finns inom länet för att bistå Ukraina. För att vara säker på att rätt saker kommer till rätt plats utifrån Ukrainas behov är det viktigt att hjälpinsatser sker i samverkan med Socialstyrelsen och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. På det sättet kan vi trygga att stödet når hela vägen fram, säger Jan Grönlund.

undefined
Region Sörmland samverkar med Socialstyrelsen kring tillgången till vårdplatser och läkemedel, om och när länet behöver bistå Ukraina. Tillsammans med Folkhälsomyndigheten ser man över beredskapen kring hälsobehov och vaccination för flyktingar.

En snabbt tillsatt arbetsgrupp inom regionen jobbar med de situationer som en upptrappning av situationen i Ukraina skulle kunna försätta också Sörmland i. Vad kan det innebära för tillgången och behovet av material, läkemedel och medicinteknik, och för tillgången till vårdplatser? Gruppen ser också över regionens it- och säkerhetsberedskap.

Regiondirektören rapporterar fortlöpande till regionstyrelsen, där Monica Johansson håller de politiska partiernas gruppledare informerade om vad som händer.

undefined
Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, hävdar att sörmlänningarna kan vara trygga med att regionen har god beredskap inför situationer som kan uppstå i en upptrappning av kriget i Ukraina.

– Invånarna i Sörmland kan vara trygga med att regionen har en god beredskap. Erfarenheterna från pandemin visar att organisationen har en fantastisk förmåga att anpassa verksamheten till de behov som finns, säger Monica Johansson.

I Sörmland pågår just nu bland annat ett samarbete med Socialstyrelsen kring tillgången till vårdplatser och läkemedel. Och tillsammans med Folkhälsomyndigheten ser man över beredskapen kring hälsobehov och vaccination för flyktingar från Ukraina. Samlad information kring det här arbetet kommer att finnas på Region Sörmlands hemsida.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa