Lönerna i polisregion Öst är lägst i landet

Poliserna på gatan i region Öst, dit Sörmland hör, har lägst löner i landet. Facket är kritiskt, men ser ingen utjämning inom överskådlig framtid.

Sörmland 20 december 2021 06:58

29 835 kronor i månaden. Det är medellönen för en polis i den så kallade ingripandeverksamheten i region Öst. Därmed ligger den sörmländske polisen drygt 2 000 kronor lägre i lön än rikssnittet.

– Det är ju inte bra, det ska vara lika lön för lika arbete, säger Lars Håkan Skoog, förhandlingsansvarig på Polisförbundet region Öst.

Det är Polisförbundets tidning, Polistidningen, som kartlagt löner i landets samtliga sju polisregioner. För ingripandepoliser och poliser i lokalpolisområde ligger region Öst lägst av alla, med viss marginal. För utredare ser det något bättre ut, men även där är lönerna en bit under rikssnittet.

Mikael Gustavsson är HR-chef på Polismyndigheten, region Öst. Han konstaterar att Polistidningens siffror är korrekta, men menar att det finns förklaringar.

– En av förklaringarna är att vi har den lägsta medelåldern och kortaste anställningstiden bland poliser av alla regioner i myndigheten. Anställningstid och ålder har inom polisen en väldigt stark korrelation mot lön. En ytterligare förklaring är att region Öst har den lägsta chefstätheten, vilket också starkt korrelerar mot lön.

Även facket och Lars Håkan Skoog anser att löneskillnaderna har sina skäl.

– Vid polisreformen 2015 lades Sörmland och Östergötland ihop med Jönköpings län, som hade mycket lägre lönenivåer. Det innebär att det mesta av lönehöjningarna sedan dess har gått åt till att höja lönerna där, och då har lönerna på annat håll i regionen inte rört sig så mycket.

Vissa poliser är kritiska mot de regionala löneskillnaderna. Kay Bauer, utredare för grova brott i Malmö, är en av dem.

– Facket och arbetsgivarna sitter och administrerar denna ordning gemensamt, man är överens om de här löneskillnaderna. Vanliga poliser ute i tjänst vet inte att det ser ut på det här sättet. Det är verkligen inte bra.

Den region som sticker ut genom att tjäna betydligt mer är region Stockholm. Men även exempelvis region Väst, där Göteborg ligger, har högre löner än rikssnittet. 

HR-chefen Mikael Gustavsson kommenterar:

– Vi i region Öst följer övriga polismyndighetens lönesatsningar, där vi i myndigheten fortsätter att genom de förhandlade lönekollektivavtalen höja polislönerna och genom de tillkommande extra medlen till poliser som myndigheten fått del av i statsbudgeten 2019, 2020 och 2021. Nu vet vi också att det kommer ytterligare medel även 2022 genom den budget M/KD/SD fick igenom alldeles nyligen. 

– Under de senaste fem åren har medianlönen för poliser ökat med nästan 5 000 kronor. För oss som arbetsgivare är det viktigt att uppvärderingen gör skillnad för de poliser som arbetar nära medborgarna i den yttre verksamheten, och att satsningarna bidrar till att vi lyckas i vårt tillväxtuppdrag. Samtidigt är det lika viktigt att vi belönar goda prestationer oavsett var i verksamheten man arbetar och det vill vi prioritera i den pågående revisionen. 

Lars Håkan Skoog ser inte att lönenivåerna kommer att jämnas ut helt framöver. Det viktigaste är att hålla jämna steg med exempelvis regionerna Bergslagen, Mitt och Nord.

– Lönerna borde ju vara jämna överallt, men jag ser inte det hända inom en överskådlig framtid. Det skulle innebära att Polismyndigheten helt stoppar löneökningar i bland annat Stockholm och låter alla pengar gå till mindre regioner. Det finns nog inte på kartan.

Flera tusen mindre i lön

Region Öst omfattar Östergötland, Södermanland och Jönköpings polisområden.

Medellön för ingripandepolis/polis lokalpolisområde

Stockholm: 33 439

Väst: 32 401

Bergslagen: 32 307

Nord: 31 559

Syd: 31 400

Mitt: 30 326

Öst: 29 835

Alla regioner: 31 986

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa