Ministern: Bra med öppenhet om smittan

Den öppenhet som myndigheter på nationell nivå har visat under pandemin skapar förtroende, anser inrikesminister Mikael Damberg (S).

Sörmland 4 maj 2020 07:04

Han lyfter fram Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens dagliga presskonferenser som ett bra exempel på den öppenhet myndigheter på nationell nivå har visat under coronapandemin.

– Och genom att erkänna eventuella felaktigheter och korrigera dem har Folkhälsomyndigheten byggt förtroende, säger han.

Däremot vill inrikesminister Mikael Damberg inte uttala sig om öppenhet på en kommunal nivå. Om kommuner inte vill lämna ut uppgifter om hur spridd smittan är kan det bero på sekretess och integritetsfrågor. Han vill inte peka finger, förklarar han.

– Mitt ansvar finns på nationell nivå. Kommunerna ansvar på sin nivå och de gör lite olika runt om i landet.

Även om Mikael Damberg i stort är nöjd med hur de nationella myndigheterna hittills har hanterat informationen kring coronasmittan, anser han att fokus i för stor utsträckning har legat på situationen i Stockholm.

Region Stockholm är i och för sig hårt drabbad, men samma situation råder även på andra håll i landet. Med hänsyn till befolkningen är till exempel region Sörmland hårdast drabbat i landet.

Precis som i Stockholm finns det nu tecken på att man har nått någon slags platå i Sörmland, säger Mikael Damberg.

– Men det är väldigt viktigt att vi alla fortsätter att vara noggranna. Det går inte att slappna av på något sätt. Vi måste fortsätta att ta vårt ansvar och följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gått ut med.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa