Hallengren hävdar: "Inte behövt prioritera i Sverige"

Socialminister Lena Hallengren (S) hävdar att alla som bedömts klara sjukhusvård ska ha fått det. Samtidigt säger hon att det ska granskas av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om så inte har skett.

Sörmland 19 maj 2020 19:15

Sörmlands Medias granskning visar att personer bosatta på äldreboenden nekats sjukhusvård i landet trots att det funnits kapacitet kvar. Lena Hallengren (S) säger till tidningen att det inte finns eller har funnits skäl att neka någon vård eller att man behövt prioritera. Detta eftersom regionerna byggt ut såväl sin intensiv- som slutenvård. 

Vi kan visa att detta redan har skett. Kan det bryta mot lagen? 

– Det finns en prioriteringsordning och den har vi inte behövt använda i Sverige. Den togs fram väldigt tidigt under pandemin eftersom det fanns en oro för att vi skulle få en smittspridning och ett vårdbehov som var större än det som sjukvården kunde klara av. Är det så att man upplever att man har nekats vård trots att man borde ha fått det så tycker jag att det är viktigt att det granskas, säger Lena Hallengren, och fortsätter: 

– Ingen ska nekas sjukhusvård för att det inte finns plats eftersom sjukvården byggts ut. Däremot är det medicinska bedömningar som görs, även när det inte pågår en pandemi. Det handlar om att ställa sig frågan om personen kan ha nytta av en specifik behandling och om man klarar av den. 

Enligt CFS-skalan ska man utgå från om en person klarar sin dagliga ADL, alltså att äta, laga mat, och så vidare. Det finns en risk att även funktionshindrade väljs bort. Vad har du för kommentar till den gruppen som är väldigt oroliga?

– Min kommentar är att det i dag finns vårdkapacitet i hela landet. Därför finns det ingen anledning att känna en oro för att vård inte ska ges. Det är samma medicinska bedömningar som görs nu som i normala fall. 

En av statens experter i det medicinsk-etiska rådet har dömt ut att man tagit fram riktlinjer mitt i en kris eftersom risken för felaktigheter är stor. Hur ser du på riskerna?

– Jag känner inte till vilken kritik som har riktats, men i det läge som vi var i när Socialstyrelsen tog fram prioriteringslistan visste ingen av oss vad som väntade. Vi visste att det var en pandemi och kunde se konsekvenserna globalt, säger Lena Hallengren, och fortsätter:

– Ibland ges sjukhusvård, men ibland får man vård direkt på äldreboendet, exempelvis syrgas. Bara för att inte syrgasen finns i väggen på boendet betyder det inte att man inte kan få syrgasbehandling där. Det är ofta som man har mobil syrgas att tillgå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa