Johansson (S): Utvärdering är redan på gång

Magnus Leivik (M), oppositionsråd i region Sörmland, efterlyser en särskild corona-kommission. Men en utvärdering av regionens arbete under coronakrisen är redan på gång, framhåller regionrådet Monica Johansson (S).

Sörmland 2 juni 2020 15:11

När regionstyrelsen sammanträder den 9 juni, väntas politikerna fatta beslut om att ge regiondirektör Jan Grönlund i uppdrag att ta fram "en plan för utvärdering av region Sörmlands arbete under covid-19-pandemin".

Som exempel på vad en sådan utvärdering bör titta på nämner regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) samarbetet med kommunerna, länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, grannregioner och andra myndigheter, men också hur hälso- och sjukvården fungerat under det hårda tryck som pandemin inneburit.

I tisdagens tidning sa Monica Johansson att hon inte ser behov av att vidta några särskilda åtgärder med anledning av tidningens granskning av vilken vård äldre får eller inte får för covid-19. Men utvärderingen kommer att titta även på detta, enligt Johansson.

– Vården ska ges utifrån varje persons behov och vi ska följa hälso- och sjukvårdslagen. Givetvis kommer man att titta på hur det har fungerat. Men det är svårt att svara exakt på detaljerna nu i inledningsskedet, säger hon.

Oppositionsrådet Magnus Leivik (M) efterlyste i tidningen i måndags en särskild kommission, som skulle granska regionens arbete. Det är ett krav som han framfört för länge sedan, säger Leivik.

I och med beslutet den 9 juni är dock en utvärdering nu på gång, framhåller Monica Johansson, som också säger att den ska göras av en utomstående aktör.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa