Hundratals har fått studieförmån av regionen

Medarbetare som arbetar inom sjukvården i regionen kan få en studieförmån för vidareutbildning. 248 personer har hittills nappat.

Sörmland 8 oktober 2019 17:18

Region Sörmland erbjuder en studieförmån till medarbetare som arbetar inom hälso-och sjukvården och som vill vidareutbilda sig. 

Sedan 2014 har 248 personer nappat på erbjudandet. Det innefattar tre dietister, fyra biomedicinska analytiker, fyra fysioterapeuter, sju arbetsterapeuter, 66 sjuksköterskor och 164 specialistsjuksköterskor. 

 

Medarbetarna söker själva en utbildning via högskola eller universitet. Samtidigt skickas en ansökan om studieförmån in till arbetsgivaren. Innan en ansökan beviljas tittar regionen på hur stort behovet av stärkt kompetens inom ett visst område är, och gör utifrån det ett urval. 

– Responsen har varit bra. Till den här hösten kunde vi bevilja studieförmån till hälften av dem som valt att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Tanken är att vi ska fortsätta erbjuda det här så länge vi kan, säger Annika Pedersen, studierektor på HR-staben. 

 

För att läsa en grundutbildning till bland annat dietist, fysioterapeut eller arbetsterapeut kan medarbetare få 10 000 kronor om studierna är på heltid. När det gäller studieförmånen för specialistsjuksköterskeutbildningen innebär den att man får behålla sin grundlön vid studier på 100 procent. 

Alla regioner ska erbjuda möjligheten till studieförmån eftersom regionerna får statsbidrag för medarbetare som stärker sin kompetens. Förutom statsbidrag finansieras studieförmånen även med budgeterade medel från Region Sörmland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa