Hundratals corona-ärenden i Sörmland

Nästan 1 400 coronarelaterade anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket, varav majoriteten berör vården. Ingenstans är de så många som i Sörmland.

Sörmland 27 maj 2020 10:55

Detaljerna är belagda med sekretess. Den lilla information som ges i anmälningarna till Arbetsmiljöverket består sällan av mer än enstaka meningar.

"3 st medarbetare har blivit smittade av covid-19 troligtvis av brukare på boendet".

"Vårdat boende med konstaterad covid-19. Kan ej säkerställa att skyddsutrustning fanns och användes på rätt sätt utefter smittskyddsrutiner".

"Ej fungerande rutiner kring skyddsutrustning. Återanvändning av engångsmaterial. Smittade brukare som vandrar runt på avdelningen och behöver hämtas åter till sitt boende och detta skedde utan att undertecknad hade tillgång till skyddsutrustning."

Den 25 maj hade 1 397 coronarelaterade ärenden anmälts i hela landet. Många anmälningar har gjorts i storstadsregionerna Västra Götaland (136) och Stockholm (240). Flest – däribland fallen ovan – har gjorts i Sörmland.

Anmälningarna rör vad myndigheten kallar allvarliga tillbud, vilket innebär att arbetstagare på olika sätt exponerats för coronavirus. Många rör händelser där det funnits risk för smitta, men även fall där personal konstaterats smittade på arbetsplatsen.

Med 276 anmälningar står Sörmland för nästan var femte tillbud, flest av samtliga regioner. Men skillnaderna mellan kommunerna är stora. Eskilstuna (97), Katrineholm (88), Oxelösund (54) och Flen (34) står på egen hand för i stort sett alla anmälningar. I Strängnäs, Trosa och Nyköping har det gjorts en. I Vingåker och Gnesta inga alls.

Flest anmälningar, 252 av 276 i Sörmland och 1 239 av 1 397 i landet, har gjorts av arbetsgivare inom vård och omsorg.

Magnus Eriksson, ordförande på fackförbundet Kommunal i Eskilstuna och Strängnäs, tror att förklaringen till de många ärendena i Eskilstuna står att finna i det första "kritiska skedet" då viruset först tog sig in på kommunens äldreboenden.

– Jag upplever att man inte fullt ut förstod problematiken kring risken att bli smittad och föra smittan vidare. Jag önskar att det förebyggande arbetet varit bättre. Att man snabbare satt en organisation och sett till att anställda inte gick mellan enheter och oskyddat gick in och ut från brukare som var i första fasen av att bli sjuka, säger han.

undefined
Magnus Eriksson är ordförande för fackförbundet Kommunal i Eskilstuna och Strängnäs.

Asia Ahmed, skyddsombud på Djurgårdens äldreboende, är inne på samma linje. Hon beskriver den första tiden efter att viruset fått fäste på boendet som kaosartat.

– Det var som en skräckfilm. Plötsligt hade vi fått in corona och vi visste inte hur vi skulle hantera det. Det fanns vissa rutiner, men det var många frågor. Hur ska vi göra? Gör vi fel? Vad ska vi ha på oss? Oron var total och det fanns en stor rädsla för att smitta och bli smittad, säger hon.

De stora skillnaderna kommunerna emellan kan bero på att vissa helt enkelt drabbats hårdare. Strängnäs har exempelvis, säger Magnus Eriksson, klarat sig betydligt bättre än Eskilstuna. Han nämner varierande anmälningsbenägenhet som en annan faktor.

– Eskilstuna kommun har varit väldigt uppmärksamma på att anmälningarna ska in och jag upplever att man tar situationen på mycket större allvar än vad man gjorde i inledningsfasen.

Arbetsmiljöbrott har fängelse i upp till sex år i straffskalan. I Stockholm har två förundersökningar inletts, bland annat sedan en sjuksköterska smittats och avlidit. Magnus Eriksson vill dock inte spekulera i eventuella liknande scenarion i Sörmland.

– Det är något framtiden får utvisa.

Anmälningar per kommun

Anmälningar kopplade till corona som inkommit till Arbetsmiljöverket (AV) enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen till och med 24 maj:

Eskilstuna: 97

Katrineholm: 88

Oxelösund: 54

Flen: 54

Nyköping: 1

Strängnäs: 1

Trosa: 1

Gnesta: 0

Vingåker: 0

Vanligaste branscherna: vård och omsorg (252), offentlig förvaltning och försvar (20), Utbildning (2).

Av 276 anmälningar i Sörmland har 275 diarieförts. Enligt AV diarieförs de anmälningar där myndigheten väljer att vidta någon typ av åtgärd.

Källa: Arbetsmiljöverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa