Efter höga dödstal på äldreboendet – chefer omplaceras

Eskilstuna kommuns utredning efter dödssvågen på ett av deras äldreboenden visar brister i samordning och styrning. Nu står det klart att enhetscheferna omplaceras.

Sörmland 27 maj 2020 16:13

Som tidningen tidigare har kunnat berätta har det avlidit 25 av 65 personer på ett av de kommunala äldreboendena i Eskilstuna. 23 av dessa avled efter att coronasmittan hade bekräftats på boendet. Personal har vittnat om otillräckligt med skyddsutrustning och samordningsproblem mellan de två enheterna på boendet. 

I mitten av maj startade Eskilstuna kommun en utredning med anledning av det som hänt. Utredningen är klar och visar att det varit problem på fyra områden, som i kombination med varandra bidragit till den negativa utvecklingen. Kommunen slår fast att det funnits problem med ledning och styrning, samverkan mellan enheterna, följsamhet av rutiner samt med lokalernas utformning. 

Fridha Söderqvist, verksamhetchef för äldreomsorgen, berättar att alla boende inte har haft tillgång till en egen toalett och dusch, utan fått samsas med andra. 

– Det har minskat möjligheterna till minskad smittspridning. Dessutom är lokalerna gamla, men de ska på sikt bytas ut, säger hon. 

Fram tills dess kommer enbart omkring 30 till 40 personer att bo där så att alla kan få egna hygienutrymmen. 

Eftersom utredningen även visar brister i ledarskapet och styrningen hos de två enhetscheferna har kommunen valt att omplacera dessa. Vad mer konkret som föranlett kommunen att fatta detta beslut är Johan Lindström, förvaltningschef, fåordig om. 

– Det har bland annat brustit i samordning mellan de två enheter som finns där. Detta har varit en bidragande faktorer till utfallet. I och med en sådan här situation är det viktigt att börja om på nytt och att sätta in nya chefer, och som också förstår att det finns en särskild utmaning på det här boendet. Den ena nya chefen är redan på plats och inom några veckor kommer den andra, säger Johan Lindström.

Kan det vara så att enhetscheferna inte har fått rätt förutsättningar från er chefer högre upp i organisationen?

– Det kan absolut finnas en grund för självkritik. Vi tittar på om vi hade kunnat stötta de här enheterna bättre. Men det är för tidigt att dra några slutsatser ännu. 

Hur försäkrar ni er om att detta inte händer igen?

– Vid en andra våg kommer vi att ha skyddsutrustning och rutiner på plats från start. I början av den här pandemin kunde vi inte fördela skyddsutrustning till alla enheter samtidigt, men i dag går det att tillgodose behovet på ett helt annat sätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa