Antalet cancerfall i Sörmland ökar

Cancerfallen i länet har ökat med över 20 procent jämfört med år 2007. Monica Johansson vill se fler hälsofrämjande åtgärder.

19 december 2019 07:41

Förra året rapporterades 1804 cancerfall i Sörmland. Det är en ökning med över 20 procent jämfört med år 2007, visar statistik från Socialstyrelsen. Den nationella siffran var 63 000 personer. År 2040 beräknas antalet som fått cancer under de senaste tio åren mer än ha fördubblats jämfört med år 2015. Dessutom väntas kostnaderna öka.

– Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi beräknar att de årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgick till runt 36 miljarder kronor år 2013. Kostnaderna förväntas nästan fördubblas, till 68 miljarder kronor, år 2040, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.

Enligt henne krävs det mer forskning för att minska cancerfallen. I dagsläget motsvarar de statliga investeringarna i medicinsk forskning två öre per vårdkrona.

– Vi uppmanar regeringen att på sikt öka de statliga investeringarna till att motsvara fyra öre per vårdkrona. Det skulle ge bättre prevention, diagnostik och behandling, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, säger att folkhälsan i Sörmland är sämre än på många andra ställen i landet och att det påverkar statistiken. Ett exempel är att det är fler som röker och är överviktiga här.

– Sedan 2014 blir alla sörmlänningar inbjudna till hälsoundersökningar när de fyller 40, 50 och 60 år för att vi ska upptäcka saker tidigt. Men vi behöver också jobba bredare med kommunerna och elevhälsan för att få till fler hälsofrämjande åtgärder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!