Äldrevården i Sörmland granskas efter smittspridning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inlett en granskning av äldrevården i Region Sörmland. Orsaken är den omfattande smittspridningen av coronaviruset inom äldreomsorgen och hemtjänsten i jämförelse med övriga landet. "Vårt fokus ligger på vad man vidtar för åtgärder för att förhindra ytterligare smittspridning", säger Anette Nilsson, enhetschef på Ivo.

14 april 2020 19:04

Tillsynen, som meddelades den 8 april, omfattar också äldrevården i Stockholmsregionen, vilket Dagens Nyheter var först att rapportera om.

– Vi kommer att ställa frågor om basala hygienrutiner och de förändringar som smittspridningen medför, samt hur verksamheterna säkerställer att personalen känner till rutinerna och följer dem, säger Anette Nilsson i ett pressmeddelande.

Till tidningen säger hon att det är ett urval av Sörmlands nio kommuner som granskas.

– Jag kan inte säga exakt vilka just nu. Men då täcker man upp både äldreboenden och hemtjänst, eftersom de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna oftast har koll på båda verksamheterna i kommunerna, säger hon.

Och anledningen till granskningen är för att det påvisats en omfattande smittspridning i Sörmland inom äldreomsorgen?

– Ja, det är mycket omfattande. Stockholm låg före, men sen har ju Sörmland dessvärre kommit i kapp. Smittspridningen är stor och det är också många dödsfall, enligt Folkhälsomyndigheten. Men vårt fokus ligger på vad man vidtar för åtgärder för att förhindra ytterligare smittspridning, säger hon.

Myndighetens förhoppning är att kunna dra lärdomar från Region Sörmland och Stockholmsregionen och bidra till att smittspridningen inte utvecklas på samma sätt i andra delar av Sverige, som hittills varit mer förskonade.

Under morgondagen kommer tillsynsmyndigheten eventuellt utvärdera och besluta om de ska utöka och granska fler verksamheter i andra regioner. Tillsynerna kommer göras via telefon, eftersom myndigheten i nuläget inte gör några fysiska platsbesök.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!