Jätteambulans på vägarna i Sörmland

Fyra patienter går att klämma in i den nya stora transportambulansen som rullar mellan sjukhusen i länet och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Något som innebär flera fördelar, hävdar personalen.

13 september 2016 14:44

Sedan fyra månader rullar den nya fullt medicinskt utrustade ambulansen som kan transportera fyra patienter, två sittande och två liggande. Något som innebär både ekonomiska och miljömässiga fördelar, hävdar Carina Axén, enhetschef för ambulansverksamheten i Katrineholm och Flen. Det är även därifrån ambulansen varje morgon utgår från innan den exempelvis gör mindre förflyttningar av patienter i Gnesta som ska köras till Akademiska för viss specialistsjukvård eller Nyköpings lasarett.

– Redan nu kan vi se att vi gör vinster genom att köra med en ambulans istället för fyra. Övriga ambulanser har färre uppdrag att transportera patienter till och från vård och behandling mellan sjukhusen i länet. Vi får även mer resurser till akut verksamhet i länet samtidigt som vi gör miljövinster och använde resurserna på ett mer effektivt sätt, konstaterar Carina Axén.

När man är sjuk så kan man ju vara väldigt skör och sårbar. Så hur har patienterna reagerat på att ligga så pass tätt ihop med andra sjuklingar redan innan man kommer in på vårdavdelning?

– Det har inte varit någon som klagat vad jag vet. Snarare tvärtom och utrop om att det är en häftig ambulans. Vissa tycker till och med att det kan vara trevligt att ligga och prata om ditt och datt medan andra väljer att sova.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa