Sockenråd avvisar kritik om VA-beslut

Ättersta VA-förening anklagar bygdens sockenråd för att ha förmått kommunen att ta bort Ättersta ur VA-planen, och menar att privata egenintressen ligger bakom. Från sockenrådet ställer man sig helt avvisande till anklagelserna.

19 december 2018 17:00

Frågan om vatten och avlopp i Ättersta fortsätter att vara infekterad. Tidningen har vid många tidigare tillfällen skrivit om planerna för vatten och avlopp i Ättersta, och om den VA-förening som har som mål att anlägga ett VA-nät där.

Från föreningens sida har man hela tiden varit inställd på att kommunen ska ta över VA-anläggningen när den väl blivit byggd i föreningens regi. När Vingåkers kommun beslutade att stryka Ättersta ur sin VA-plan,tt möte med representanter för Österåkers sockenråd. VA-föreningens styrelse anklagar nu sockenrådets sekreterare Ing-Marie Frössevi för att ha handlat i eget intresse, eftersom hon inte skulle vilja tvingas ansluta sin fastighet till ett kommunalt VA-nät.

– Det här är en skandal utan dess like, anser Lars Knapasjö som sitter i VA-föreningens styrelse.

Även föreningens ordförande Thomas Lindholm menar att Frössevi måste ha agerat utifrån sitt egenintresse. Men anklagelserna tillbakavisas helt av både Ing-Marie Frössevi själv och av sockenrådets ordförande Egil Boräng.

– Jag har ingenting emot att kommunen tar över ledningarna, säger Frössevi.

Hon påpekar att hon hela tiden ansett och fortfarande önskar att kommunen ska ansvara för vatten och avlopp i Ättersta. Det är också sockenrådets inställning, understryker Egil Boräng. Sockenrådet har aldrig haft på agendan att förmå kommunen att styrka Ättersta ur VA-planen, enligt honom.

Vad kommunens beslut kan komma att betyda i praktiken återstår att se. Kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson (S) påpekar att området mycket väl kan komma tillbaka som ett planerat kommunalt verksamhetsområdet för VA, när kommunen reviderar sin VA-plan. Från VA-föreningens sida frukar man dock att så inte blir fallet, och funderar redan nu på alternativa lösningar.

– Kanske gör vi i stället en upphandling av enskilda anläggningar till alla medlemmar, så att de får ett lägre pris, säger Lars Knapasjö.

Från kommunens sida har Ättersta tidigare funnits med som ett kommunalt verksamhetsområde för VA. Men detta skulle enligt kommunens planer inte bli verklighet förrän efter 2028. Därmed hade Ättersta VA-förening hursomhelst blivit tvungen att sköta driften av sin anläggning fram till dess, understryker kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson.

Men från föreningen är man av annan uppfattning. Dess ordförande Thomas Lindholm säger att han förstått det som att kommunen genom bolaget Sörmland vatten varit beredd att ta över anläggningen i stort sett direkt efter att den blivit klar.

– Vi har förstått det som att Sörmland vatten skulle ta över anläggningen så fort som möjligt, säger Lindholm.

Kristina Jonsson (S) är ordförande i Vingåker vatten och avfall, en del av Sörmland vatten och avfall. Hon berättar att bolaget varit involverat i Ättersta-frågan bland annat genom att upplysa om vilken standard som krävs på anläggningen, om Sörmland vatten i framtiden ska kunna ta över den. Men att detta skulle kunna ske före 2028 har aldrig varit på agendan, hävdar hon.

VA-föreningar och enskilda avlopp

Enligt Ättersta VA-förening är mellan 75 och 80 procent av alla berörda fastigheter anslutna till någon av bygdens VA-föreningar. Ett 10-tal hushåll har valt att stå utanför.

VA-frågan i Ättersta har blivit akut sedan de flesta enskilda avlopp i området dömts ut. De måste på ett eller annat sätt uppdateras för att leva upp till dagens miljökrav.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Tångeberg

Ämnen du kan följa